"සොප්" මැක්ටවිශ්

"සොප්" මැක්ටවිශ්

97p

306 comments posted · 8 followers · following 12

12 years ago @ Gossip9.com - දුමින්ද ... · 0 replies · +5 points

මේකී නෙමේ මෑඩ්,
මමනෙ මෑඩ්...o.0

12 years ago @ Gossip9.com - ෆේස්බුක... · 0 replies · +2 points

අම්මා ගහයි බැට් එකෙන්,
කෙල්ලක්ද?

12 years ago @ Gossip9.com - තෙවන ජනප... · 0 replies · +11 points

මේක කොම්පියුටර් ජිල් මාට් වැඩක්ද දන්නෑ ???

12 years ago @ Gossip9.com - අගමැතිග... · 0 replies · +33 points

ලක්ෂ එකාමාරෙන් කීයක් රෙද්ද අස්සට ගියාද දන්නෑ........

12 years ago @ Gossip9.com - පූගොඩින... · 0 replies · +4 points

කැළණි ගඟටත් බඩු,

12 years ago @ Gossip9.com - මම ඇඟිලි... · 0 replies · +4 points

එක්කො මේකිට පිස්සු,
නැත්තම් කොමෙන්ටු කොටන අපිට පිස්සු,
එහෙමත් නැත්තම් මේකෙ නිවුස් දාන ගොසිපට පිස්සු................

12 years ago @ Gossip9.com - මැජික් අ... · 0 replies · +1 points

ලොලේ ලොල් අයියො..............xD

12 years ago @ Gossip9.com - Live@8 සැබෑ ... · 0 replies · +2 points

ගූ වාහිනියෙ ගොන් ආතල්.........

12 years ago @ Gossip9.com - මාතරින් ... · 0 replies · -3 points

ගොසිපත් මහ චාටර් වැඩනෙ කරන්නෙ,
අපේ අතින් මොනා හරි කුණුහරපයක් දැම්මොත් ඒකට කොටු දානවා කෙල්ලෙක්ගෙ නම් වලින් වැටෙන කුණුහරප වලට කොටුවක් තියා ඉරි කෑල්ලක් වත් නෑ..........
:(:(:(

12 years ago @ Gossip9.com - සරත් ෆොන... · 0 replies · +1 points

හම්මේ මුගෙ තියෙන සමනල පාට............
:p:p:p