වම්බොට්ටා

වම්බොට්ටා

164p

98 comments posted · 2 followers · following 0

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - මුල්ම වි... · 2 replies · +52 points

විය යුකු දේ ගැන ඉතා හොද පැහැදිලි කිරීමක්. ආණ්ඩුවෙ එවුන් බාධා නොකර අහන් හිටියෙ උනුත් මේ අදහස පිළිගන්න නිසා වෙන්න ඕන.

1 month ago @ http://www.gossiplanka... - භාරකාර, ... · 0 replies · +31 points

මූට අනුව රාජපස්සලා නැතුව රට ෙගනියන්න බෑ

2 months ago @ http://www.gossiplanka... - ඇතැම් මා... · 3 replies · +157 points

බේසික පුතෝ.. පොඩ්ඩක් පාරට බැහැල බලපං

2 months ago @ http://www.gossiplanka... - විදුලි ක... · 0 replies · +58 points

‍‍‍''පෞද්ගලික බලාගාරයන්ගෙන් ගන්නේ නම් මේ තත්ත්වය මඟ හරවා ගැනීමට හැකියාව ඇති බව ද....'' මල්ලෙන් එළියට පැන්න බළලා!
ඔය පෞද්ගලික බලාගාරවල අයිතිකාරයො කව්ද කියල හොයාගත්තනම්, කවදාවත් විසඳෙන්නෙ නැති විදුලි අර්බුදයේ නිර්මාතෘවරුන් ගැන අදහසක් ගන්න තිබුනා.

4 months ago @ http://www.gossiplanka... - ඉස්සර සෙ... · 2 replies · +53 points

දැන් කාක්කො නැද්ද?

9 months ago @ http://www.gossiplanka... - පැනඩෝල් ... · 1 reply · +100 points

බෙහෙත්වල මිල මිනිස්සුන්ට ගන්න බැරි තරමටම මිල වැඩිකලානම් බෙහෙත් ආනයනය සම්පුර්ණයෙන් නවත්තලා පිටරටට විදේශ විනිමය ඇදිලා යන ඒක නවත්තන්න තිබුනා.

9 months ago @ http://www.gossiplanka... - එන්නත් ඕ... · 0 replies · +17 points

එහෙම අවවාද කරල තියෙන්නෙ සල්ලි තියෙන රටවල් 3 වන මාත්‍රාවත් ඇණවුම් කරන කොට දුප්පත් රටවලට පලවෙනි එකවත් ගන්න තියෙන අවස්ථාව ඇහිරෙන නිසයි.

1 year ago @ http://www.gossiplanka... - ලොක්කො ඇ... · 1 reply · +112 points

අපි තමා හොඳටම කරේ.

1 year ago @ http://www.gossiplanka... - සංගීත භා... · 1 reply · +14 points

මාතෘකාවට අදාලව කමෙන්ට් කරපං බං =/

1 year ago @ http://www.gossiplanka... - පැණිය අ... · 5 replies · +25 points

පැණිය රෝගීන්ට දුන්නා මිසක් දොස්තරලටයි නර්ස්ලටයි දුන්නෙ නෑ නේද? o.0