‍රැප්ටර්

‍රැප්ටර්

146p

294 comments posted · 7 followers · following 0

9 years ago @ http://gossipbook.lk/ - වාරියපො... · 2 replies · +44 points

කට්ට්ටිය ඉස්සරහ වැඩ දැම්මට කවද හරි තනියම පාරෙ බැහැල යන්නත් ඒපායැ.. ඒක ගැනත් හිතන්න තිබ්බා ඔච්චරම නෙලන්ඩ කලින්...

9 years ago @ http://gossipbook.lk/ - පලස්තීන... · 12 replies · +68 points

මොන මගුල කලත් වඩක් නෑ... පාරට ඇවිත් ළමයෙක් දෙන්නෙක් බදා ගත්ත ගමන් අපේ ගොං හැත්ත ගිහිං පිලිගනි...

10 years ago @ http://33000.lk/ - අනර්කලී ... · 0 replies · +6 points

අසර මර්ක්................................... මොකා............???

10 years ago @ http://33000.lk/ - ස්ත්‍ර... · 13 replies · +51 points

ප#
යට තමා තියන්න ඔනා............

10 years ago @ http://33000.lk/ - සනත්ගෙන... · 1 reply · +8 points

මට මෙලෝ හු#තක් තෙරෙන්නෙ නෑ............

10 years ago @ http://33000.lk/ - තරුණ කාල... · 9 replies · +38 points

මුගෙ අම්මට.........................

10 years ago @ http://33000.lk/ - යෝෂිතගේ ... · 0 replies · +24 points

ගෙනිච්චා උබේ ඇට දෙක....

10 years ago @ http://33000.lk/ - ජෙහාන් ක... · 0 replies · +11 points

ඉස්සෙල්ලාම රට වටේ ඉන්න උබේ ළමයි ටික ගනං කර ගනින්...

10 years ago @ http://33000.lk/ - හල්දුම්... · 0 replies · +11 points

අර දඬු මොනරෙ ෆොටෝ එකට මොකෝ බන් උනේ...... අර වැවක් ගාව ගහපු.. විස්තරයක් දාපල්ලකෝ

10 years ago @ http://33000.lk/ - මංජුල පි... · 0 replies · +13 points

අපේ ගොන්නුන්ටත් ඉතින් මේ ලෝකේ සිහියක් නැතුව ඇති.....