යොවුන් රානි

යොවුන් රානි

146p

411 comments posted · 10 followers · following 11

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - ඩොලර් බි... · 0 replies · +63 points

ලංකාවම එක පාර බදු දුන්නොත් මොකෑ

6 years ago @ http://www.gossiplanka... - මහින්දට ... · 0 replies · +18 points

කොච්චර ඇහැ තියලා ඇස පැදුවත් වැඩක් වෙන එකක් නෑ..

8 years ago @ http://www.gossiplanka... - Gossip Lanka Talks - U... · 0 replies · +23 points

1) දනේ මේ ගෑනි ගාව අමු මිනී මස් ගඳයි

2)මටත් ලාවට එනවා..ශුවර් එකටම විපක්සෙ එකෙක්ව මරලා කාලා එන්ඩ ඇත්තේ

3)උ*න්ඩද ආවේ දන් නෑ

4)ලොක්කා මොන කෙහෙල්මලකට මේ රටට මාව එක්ක ආවද මංදා. දැන් කොහොම හරි මෙහෙං පිට වෙන්ඩ තිබුනොත් හොඳා

9 years ago @ http://blackbox.lk/ - ඇසක් අහි... · 1 reply · +4 points

ගොසිපෝ.. ඉස්සර වගේ කමෙන්ට් දාන්න ඇපෲ කරපන්කො.. මෙලෝ රහක් නෑ නැත්නම්

9 years ago @ http://gossipbook.lk/ - ගොසිප්බ... · 0 replies · +14 points

ලොකු බාප්ප පහල දාපු එක මම කොපි කලා
# First get rid of LK domain and go for a different top level domain. So the gov can't question you.
# Get a dedicated server in amazon EC2 to host website. So if the gov block the server IP you can change the server IP very easily.
# Then if you are resided in Sri Lanka use a vpn service(vpnbook) to connect to the site back end. So they cant trace you back.
# Hardened the WordPress backend to prevent from any hacking attempts.
# Use free Gmail account for mail communication. Gmail doesnt allow receiver to trace the sender.
# Provide a SSL enabled news upoading page. So visitors will be much more satisfied about their privacy.

9 years ago @ http://gossipbook.lk/ - ගොසිප්බ... · 0 replies · +9 points

මෙන්න ක්‍රමේ

9 years ago @ http://gossipbook.lk/ - ගොසිප්බ... · 3 replies · +30 points

නිදහස් අවකාශෙටත් කෙලෙව්වොත් මොකද බං කරන්නේ..මෙහෙම කරපන්.. සයිට් එකේ පැත්තකින් පොඩි ඇඩ් කෑල්ලක් දාමු..දාල බැන් කරන පාරක් පාරක් ගානේ .com
.net නැත්නං
.orgනැත්නං
.edu නැත්නං
.bizනැත්නං
.gov නැත්නං
.milනැත්නං
.info නැත්නං
.name නැත්නං
.meනැත්නං
.tvනැත්නං
.us නැත්නං
.mobi නැත්නං 1000+ suffix are there

වගේ ද දා මේකම කරන් යමු

9 years ago @ http://gossipbook.lk/ - ටෙලි නාට... · 3 replies · +10 pointsමේ ඉන්නේ හංසිකා.. රානි අක්ක වගේ නේද?

9 years ago @ http://gossipbook.lk/ - ක්‍රිස... · 23 replies · +148 points

ක්‍රිස් නෝනිස්ගෙන් හිස් වන බ්‍රිතාන්ය මහ කොමසාරිස් දුරයට රත්නපුරේ බට්ටි පත් කිරීමට නියමිතය

9 years ago @ http://gossipbook.lk/ - Lamborghini Veneno හ... · 0 replies · +4 points

"Do you know how to drive this thing?" I asked.

"We'll figure it out," he said. "What's the worst thing? You're gonna crash a $4 million car."