කලු කොල්ලා

කලු කොල්ලා

139p

216 comments posted · 6 followers · following 0

10 years ago @ http://33000.lk/ - දෑස නොපෙ... · 3 replies · +80 points

මෙන්න මේ අය තමා "දිරිය දියනියන්"... රූපවාහිනියේ පෙන්නන කබ්බියෝ නෙමෙයි.. B)

10 years ago @ http://33000.lk/ - මගේ සැමි... · 0 replies · +59 points

ආගමයි, පක්ෂෙයි මාරු කරපු එකාට ගෑනී මාරු කරන එක මහ වැඩක්ද ?

10 years ago @ http://33000.lk/ - දිඹුලාග... · 0 replies · +44 points

ශික්... හෙන ගහනවා මුන්ට... කිසිම පෞරානික අගයක් දන්නේ නැති හිවල්ලු......

11 years ago @ http://exgossip.com/ - බඩු ගණන්... · 0 replies · +35 points

මුගේ කට නෙමෙයි අහවල් එකත් ඇදේට යන්න ඔනේ....තුක්...නොදකින්...:@

11 years ago @ http://exgossip.com/ - කොලිවුඩ... · 0 replies · +10 points

ඔය නාකි හු#තල ඉන්න තැනට මරාගෙන මැරෙන බොම්බ පහාරයක් දියත් කරන්න ඔනේ....xD

11 years ago @ http://www.gossiplanka... - Tamilnadu Actors Prote... · 0 replies · +2 points

ඔය නාකි හුත්තල ඉන්න තැනට මරාගෙන මැරෙන බොම්බ පහාරයක් දියත් කරන්න ඔනේ.... :@

11 years ago @ http://www.gossiplanka... - Tamilnadu Actors Prote... · 0 replies · +25 points

තොපි ඔක්කොම මැරියන් නාකි හැත්ත....දැන් තමා හොඳම කාලේ ඉන්දියාවේ ඊලමක් ඇති කරන්න....B)

11 years ago @ http://exgossip.com/ - මෙතෙක් ව... · 0 replies · +13 points

ටෙලිකොම්ල ඉතින් හැමදාම සයිබර් පාරවල් කාලද කොහෙද..... ඔකුන්ගේ කොහොමත් ස්පීඩ් එකක් නෑ....o.0

11 years ago @ http://www.gossiplanka... - Father Protests on A H... · 0 replies · +28 points

උසාවි ගියා කියලා ප්‍රශ්නෙ විසඳෙයිද...? බඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ නඩුත් හාමුදුරුවන්ගෙලු .....xD

11 years ago @ Gossip9.com - ගොසිප්9 ... · 0 replies · +12 points

පිස්සුද ගොසිපෝ.... proxy තියෙනකන් අපි බය වෙනවද... ? ? ? B)
http://www.ninjaproxy.ca/index.php?btxmnercdeqt=a...