පංගි jala

පංගි jala

148p

106 comments posted · 1 followers · following 2

11 years ago @ http://www.gossiplanka... - Sanjeewani\'s Dream Co... · 4 replies · -8 points

මේ අනිත් එවුන් කියන්නේ කව්ද කියල හරියටම කිව්වොත් හොද නැද්ද ..
campus එන්නේ මේ වගේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ තමයි . ඔය අනිත් උන් කියන එඋන් තමයි private campus මානසිකත්වයෙන් ඇවිත් බලන උන් .

11 years ago @ http://www.gossiplanka... - Sakvithi Ranasinghe Ja... · 0 replies · +1 points

Nice dream B)

11 years ago @ Gossip9.com - සුජාත දි... · 0 replies · -10 points

o.0

11 years ago @ Gossip9.com - සුජාත දි... · 2 replies · -33 points

ඕකිට හඩකවන එකී අහුඋනොත් අනේ ඇත්තටම මම ඕකිට %*#$(*$& හු #&$#$# පු #$!@##@! බ .. තමයි ඉතින් ... :@:@

11 years ago @ Gossip9.com - දන්න ගෑණ... · 0 replies · +51 points

අනේ අපි මොන වරදක් කරාටද මෙහෙම අතල් දෙන්නේ ? o.0:'(:S

11 years ago @ Gossip9.com - දෝෂාභිය... · 0 replies · +13 points

comment කියෙව්වම සැහෙන්න දේවල් පහලින් දාන බව නම් පේනවා එකනේ ඔයවගේ comment ඉහලින් එන්නේ

11 years ago @ Gossip9.com - රිසානා ග... · 0 replies · +19 points

පුනක්කු හා තණකොළ ව්‍යාපාරයක් පටන්ගැනීම සදහා ITN අසලින් ඉඩමක් සොයනු ලැබේ !!

11 years ago @ Gossip9.com - රිසානා ග... · 0 replies · +5 points

xD

11 years ago @ Gossip9.com - ස්ත්‍ර... · 0 replies · +7 points

creative name

11 years ago @ Gossip9.com - ලංකාවේ ෆ... · 0 replies · +2 points

:D