උක්කු බබා

උක්කු බබා

129p

102 comments posted · 2 followers · following 2

8 years ago @ http://33000.lk/ - රවී හා න... · 0 replies · +9 points

රජ සිටු මැති වරු මිලට අරන් වසන්ත සල්පිල්
මට කියන්න ඔබ හැර කොයින්ද මිල නොකලැකි මල්

8 years ago @ http://33000.lk/ - ඇහි බැම ... · 2 replies · +75 points

පාසල් කාලය තුල දැරියන් ලොකු ලමයින් වීමද පාසල් වයසට නුසුදුසු බැවින් එසේ වන දැරියන් සියල්ලන්ම පාසල් වලින් නෙරපනු.

8 years ago @ http://33000.lk/ - ස්වර්ණව... · 1 reply · +32 points

වේලාව රාත්‍රි අටයි. ලාන්කීය ජනතාවගෙ ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කරන ලයිව් ඇට් එයිට් සමගින ඔබ හමුවන මම නදීදීදීදීදීක කරුනානායක මම චව් චව් ගුනසේකර

8 years ago @ http://33000.lk/ - නාමයෝජන... · 9 replies · +136 points

මේ පාර චන්දෙ පරාද උනාමත් ඔයාට ඕකම කියාගෙන ගෙදර යන්න පුලුවන් "මට කවුරුත් එන්න එපා කිව්වේ නැහැ...කවුරුවත් මාව නැවැත්තුවෙත් නෑ"

8 years ago @ http://33000.lk/ - උපේක්ශා... · 0 replies · +5 points

නොදකින් විතරක්. මේව දැක්කම අනින්නමයි හිතෙන්නෙ.

8 years ago @ http://33000.lk/ - කෞශල්‍... · 1 reply · +29 points

අද උදේ ඉදන් හත් පොලේ කැ# නාගෙන ඉන්නෙ.

8 years ago @ http://33000.lk/ - රෝහිත හා... · 0 replies · +14 points

උබට බනින්නෙ ඉරිසියවට නෙවෙයි බන්. උබලගෙ තාත්ත සහ පිරිවර මේ රට කන හින්ද තමයි බන් අපිට උබවත් පේන්න බැරි.

8 years ago @ http://33000.lk/ - නාම යෝජන... · 2 replies · +31 points

මම නම් ඔයාට බනින්නෙ නෑ සුදු. ඔයා හින්ද බේසමක් විතර පිට වෙච්ච මට අමතක වෙන්නෙ නෑ.

8 years ago @ http://33000.lk/ - හුලා ආයෙ... · 2 replies · +23 points

විමලසිරි ගම්ලතුත් සුදර්මට ගැහුව. ඒත් ඌ හැම කැරි කමම කරල චාටර් නොවී දේශප්‍රෙමයට මුවා වෙල ආතල් එකෙ ඉන්නව.

8 years ago @ http://33000.lk/ - රෝහිත රා... · 0 replies · +7 points

එල එල. welcome to 33000