Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen

9p

5 comments posted · 4 followers · following 0

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vil vrake Statoil p&ar... · 1 reply · -1 points

Nå må SV snart være voksne nok til å ta ansvaret for en urealistisk tidsplan på Mongstad. Det hører til en annen tid å legge skylden for alt som går galt på ”eksterne fiender av staten”.

Statoil har i media og ovenfor Stortinget vært klar på at prosjektet er teknisk komplisert. Statoils Masterplan fra 12.02.09 om Mongstad var en tydelig advarsel om at selskapet ikke anså 2014 som realistisk - de varslet da 1-5 års utsettelse. Det er ikke Statoils ansvar at regjeringen likevel valgte å fastholde 2014-målsetningen inntil 1. mai.

Vi ser nå et uverdig spill fra SV hvor alle andre får skylden for regjeringens bommert. Samtidig omskriver SV historien slik at Bondevik II - regjeringens fremstøt på CO2-rensing ignoreres og FrP og Høyres støtte til Mongstad testsenteret fjernes. Slike virkemidler er man vant til fra land SV tidligere assosierte seg med, men man burde holde de unna norsk politisk debatt.

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Sprikende oppfatning o... · 0 replies · +1 points

Jeg ser Bellona Hauge omtaler gårsdagens miljørapport for Lofoten som en "svart dag" for miljøbevegelsen. Det er ganske avslørende for hvordan miljøbevegelsen tilnærmer seg tema. Jeg trodde man skulle jublet når forskningen viser at miljørisikoen var mindre enn fryktet - men for miljøbevegelsen var det en skuffelse...

Ketil Solvik-Olsen
Stortingsrepresentant, FrP

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Lommeboka styrer milj&... · 0 replies · +1 points

Det finnes knapt noen logiske argument til forsvar for regjeringen biodieselavgift.

Dersom biodieselavgiften er innført fordi biodrivstoffbiler lager kø, ulykker og sliter asfalt - hvorfor er da bioetanol E85 fullstendig avgiftsfri, også når det gjelder bensinandelen på 15%? Hvordan skal regjeringen forholde seg til at el-biler og hydrogenbiler ikke avgiftsbelegges for å dekke utgifter til kø, ulykker og veislitasje

Dersom biodieselavgiften ble innført fordi 1. generasjons biodrivstoff har usikker miljøeffekt og er "mat på tanken", hvorfor opprettholder regjeringen samtidig kravet om gradvis økt omsetning av biodrivstoff, hvor 1. generasjons biodrivstoff vil stå for størstedelen av volumene? (omsetningspåbudet, ref klimaforliket).

Og dette avslører det egentlige problemet - regjeringen endrer 4 års prinsipper i tilnærmingen til alternative drivstoff, uten å verken argumentere logisk eller gjøre det på en helhetlig måte. Slikt skremmer fremtidige investorer innen grønn teknologi.

mvh,
Ketil Solvik-Olsen
Stortingsrepresentant, FrP

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Ap tviler på vin... · 2 replies · 0 points

Jeg tar poenget ditt, dog var min intensjon å vise hvor manglende forutsigbarhet dagens regjering har skapt ovenfor næringsliv som ønsker å investere i grønn energi/teknologi. Når alt kommer til alt så handler det om at næringslivet må ha tillit til myndighetene.

Jeg er også enig i de betenkeligheter du tar opp. Det er meningsløst om Norge skal bygge ut ulønnsomme kraftprosjekter med eneste formål å selge kraften med tap til utlandet. Samtidig er det ikke min jobb som politiker å være for eller mot vindkraft, småkraft o.l. Rammevilkår bør være av overordnet karakter, hvor ulike teknologier/prosjekter konkurrerer med hverandre, og hvor de beste prosjekter realiseres (myndighetene må fortsatt kunne utelukke enkeltprosjekt dersom lokale forhold tilsier det)

FrPs tilnærming er egentlig godt beskrevet av Karl ovenfor, men vil supplere med at FrP er opptatt av å sikre forsyningssikkerheten i det norske kraftsystemet. Der er situasjonen stort sett god, men vi er sårbare for svingninger i nedbør. Derfor ønsker FrP å stimulere til videre utbygging av kraftproduksjon.

14 years ago @ Teknisk Ukeblad - - Havvind er latterlig · 1 reply · +3 points

La meg understerke at min kritikk ikke går mot ønsket om å få til energiproduksjon fra havvindmøller på sikt. Min kritikk går mot den politiske debatten, hvor man later som at havvindmøller er rett rundt hjørnet, og at man derfor skal bygge fullskala havvindparker NÅ. Regnestykket viser hvilken økonomisk kostnad en slik politikk har. Det faktum at man bygger en "pilotmølle" til havs, betyr ikke at teknologien umiddelbart er kommersialiserbar. La meg også understreke at jeg ikke opplever at Statoil forsøker å selge prosjektet som mer enn det er.

Selvsagt vil kostnaden bli langt lavere et stykke frem i tid, når man har fått moden teknologi. Men like lønnsom som oljevirksomheten? Neppe.

Ketil Solvik-Olsen
Stortingsrepresentant, FrP