stureth

stureth

2p

2 comments posted · 1 followers · following 0

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik oppstår ned... · 0 replies · +3 points

Veldig bra og informativ informasjon. Kan dere også skrive om hvorfor moderne raktorer, stopper øyeblikkelig når de skrues av. Jeg hørte noe slikt i dag. Med morderne reaktorer ville ikke dette skjedd.

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - 63 veiprosjekter er me... · 0 replies · +1 points

Dette må være den største samferdselsbløffen som noen gang er presentert.
Nesten halvparten av disse prosjektene skal finansieres delvis med bompenger. Regjeringen vil investere oljepengene på børsen (vi ser hvordan det går) og heller øke skattleggingen av bilistene.
Regjeringen legger opp til å bruke 322 milliarder kroner på samferdselsformål i perioden 2010-2019. I tillegg skal 60 milliarder kroner tas inn gjennom bompenger. Dette betyr at regjeringen bruker 8 milliarder kroner mer per år enn i gjeldende transportplan. Dette er for dårlig!!!