knutsp

knutsp

-42p

4 comments posted · 4 followers · following 0

11 years ago @ Våre Veger - Ny kjempejobb er utlyst · 0 replies · +1 points

Det er riksvei 52 som tar av mot syd fra E16 ved Bjorlaug øverst i Lærdal. Riksvei 5, derimot, tar av nesten nederst i Lærdal, mot vest.

11 years ago @ Våre Veger - Fv 164 utenom Sandvika · 0 replies · -5 points

"Tettstedet" Sandvika er en by. Sandvika er forøvrig en del av det store tettstedet Oslo, og utgjør følgelig ikke noe eget tettsted.

Nedre del av Leif Larsens vei (dagens fv 164) og Elias Smiths vei over Løkketangen vil bli avlastet. Brynsveien kan få noe øket trafikk fordi flere vil velge fv 164 fra Blommenholm opp mot Bærumsveien.

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Strid om E6-skade · 1 reply · +1 points

Det skrives her om E6 mellom Dal og Hovinmoen, men artikkelen som er lenket inn dreier seg om riksvei 2 fra Kløfta til Nybakk. Hvor er skadene, E6, rv2 eller begge steder?

13 years ago @ Budstikka - Lokalavise... - E16-rundkjøring... · 0 replies · +1 points

Det er ingen grunn til ikke å legge merke til skiltingen, 60-sone, vikeplikt og påbudt rundkjøring, alle passert i god avstand fra denne rundkjøringen. Enkelte kjører dog enten i søvne eller har skylapper/tunnelsyn. Disse skal man også la leve, og i ale fal ikke skade andre.

Derfor er det ingen grunn til at Vegvesenet ikke øyeblikkelig gjør to ting: Rumlestriper i veibanen og reflekspinner i rundkjøringen (slike har man på rv 23 på Hurum).

Og selvfølgelig er det idioti at en motorvei ender i en rundkjøring på vei ned mot Sandvika, og dette er et resultat av norsk klattvis veibygging, der overordnede planer forlengst er utdatert når de skal fullføres.

Og de som har kjørt i rundkjøringen, tross skilting, bør miste førerretten for et års tid. Uhellene er slett ikke "hendelige", selv om veien kan kritiseres. De fleste veier i Norge kan jo det. Man får kjøre etter forholdene (norsk vei), spesielt når man ikke er lokalkjent.