kimme

kimme

34p

43 comments posted · 12 followers · following 2

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - Toppjurist vil ha dett... · 0 replies · +1 points

Professor Carsten Smith har på forespørsel fra sametingspresidenten utarbeidet en betenkning om endring av ordlyden i Grunnloven § 108 og om Grunnloven på samisk.

Høringsfrist er 6. august 2015.

Betenkningen med høringsuttalelser vil legges til grunn for forslag til innstilling fra sametingsrådet til Sametingets plenum i september 2015.

Høringsuttalelse sendes til samediggi@sameiggi.no eller til postadresse:

Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok

Dán dieđu lean gavdnan dåppe.... http://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Organisasj...

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - Per Stian lever av rei... · 0 replies · +1 points

http://www.nrk.no/sapmi/her-er-reintallene-1.1205...

Her er linken til NRK's offentligjøring av reintallene.....

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - Norsk selskap har utvi... · 0 replies · +1 points

Hvis du blir møtt av en betalingsvegg, burde du trykke linkene jeg har lagt inn i ordet Tek.no under bildet og på slutten av artikkelen....

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - Nå er hele Norge... · 0 replies · +1 points

Her er en Facebook post som forteller litt om min første generering av Tromsø....
https://www.facebook.com/kimmeu/posts/10152832943...

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - Sámegiel suopma... · 0 replies · +1 points

Occon twitter'is vel eambbo dieđuid suopmaniid birra dáppe...
https://twitter.com/ArdisRonteE/status/6071872777...

Ja dá lea vel karta.....
http://i.imgur.com/WQXeIj2.jpg

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - An urban couple in the... · 0 replies · +1 points

File information:
Local path: E:\Users\Kimme\Dropbox\Camera Uploads\2015-05-26 21.53.54.jpg
File name: 2015-05-26 21.53.54.jpg
File size: 4 825 915 Byte

Image information:
Software: G900FXXU1BOD3
Created: 05/26/2015, 21:53:54.960
Digitalized: 05/26/2015, 21:53:54.960
Modified: 05/26/2015, 21:53:54.960
Image size: 5312 x 2988 Pixel
Horizontal res.: 72 dpi (dots per inch)
Vertical res.: 72 dpi (dots per inch)
EXIF version: 2.2
FlashPix ver.: 1.0

Camera information:
Manufacturer: samsung
Model: SM-G900F

Camera settings:
Flash light: Not used
F-Nummer: F 2,2
Aperature value: F 2,2
Max. aperature value: F 2,2
Exposure time: 1/100 sec.
Shutter speed value: 1/100 sec.
Focusal length: 5,0 mm
Exposure program: Normal control
ISO speed rate: ISO-50
Metering mode: Center
Light source: Auto

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - For første gang... · 0 replies · +1 points

"Conclusions: Regardless of gender, Sami respondents were more likely to report interpersonal violence. The prevalence of any violence was substantial in both ethnic groups and for both genders; it was highest among Sami women."

Dát lea viččon dáppe... → http://j.mp/saminor2

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - For første gang... · 0 replies · +1 points

Disse kommunene var med på studien: Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby, Loppa , Kvalsund, Sør-Varanger, Kåfjord, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Skånland, Lavangen, Tysfjord, Evenes, Hattfjelldal (kretsen Hattfjelldal), Grane (kretsen Majavatn), Narvik (kretsen Vassdalen), Røyrvik, Namsskogan (kretsene Trones og Furuly), Snåsa (kretsen Vinje) og Røros (kretsen Brekken).

7 years ago @ Bloggen til Kimme. - Gambling og kasino bli... · 0 replies · +1 points

http://www.nordlys.no/vis/kalender/events/1392015...

ArtLab # 18 - Golden Ája Lapland Casino & Motel

Lørdag 25. april kl.20:00
Hålogaland Teater
Teaterplassen 1, Tromsø

I ArtLab # 18 forsker forfatter Sigbjørn Skåden og arkitekt/billedkunstner Joar Nango seg fram mot det som kan bli forestillinga Golden Ája Lapland Casino & Motel. Grunnlaget for forestillinga er fundert på ei researchreise til en rekke reservater i Arizona, New Mexico og Oklahoma, med spesiell fokus på fenomenet Indian Gaming.

Forestillinga ser på hvordan rettigheter forbundet med urfolksstatus forvaltes politisk og økonomisk og hvordan disse rettighetene kobles opp mot bipolare begrepssett:

På den ene siden begreper som kompensasjon, rettferdighet og autonomi og på den andre siden begreper som opportunisme, urimelighet og favorisering.

Forestillinga tar publikum med til Vegas style gambling og Lapland style show på Golden Ája Lapland Casino & Motel. Donald Trump møter Samerettsutvalget 1 og 2. Kun kontant betaling.

Skåden og Nango skriver: Finansmann Anders Andersson Labba er en naturbegavelse. Inspirert av casinovirksomheta i indianerreservatene i USA bruker han en obskur kongelig resolusjon fra 1754 som urfolksrettslig grunnlag til å åpne et casino på Labba-siidaens gamle kalvingsland i Balsfjord. Anders' business går strålende. Men går det like bra med hans fjerne slektning, den patologiske gambleren Paul Pedersen fra Laksvatn?

Sted: Hålogaland Teater, lørdag 25. april kl. 20.00

Buss t/r: Golden Ája Lapland Casino & Motel Varighet: 3-4 timer
Mer informasjon rundt reservasjoner og billetter følger.

Medvirkende: Joar Nango, Sigbjørn Skåden, Stein Bjørn, Tanya Busse, Anders Rimpi, Gerd Kaisa Vorren, Matti Aikio, Øistein Hanssen Dramaturg - Tale Næss

8 years ago @ Bloggen til Kimme. - Mari Boine on Sá... · 0 replies · +1 points

Ii leat riekta dadjat 'laavus', dat riekta sátni lea 'lavvu'