තිස්තුන්දාස් දෙක

තිස්තුන්දාස් දෙක

121p

201 comments posted · 7 followers · following 1

10 years ago @ http://33000.lk/ - මලයාසිය... · 0 replies · -2 points

අනෙ මේ !!!! පලයන් හුනො යන්න

10 years ago @ http://33000.lk/ - පරිගණක ක... · 0 replies · +23 points

කොච්චර උනත්, මුන්ට අපි නොදන්න ලයිව් වගෙ කරන්න බෑහෑ, හෑබෑයි උත්සහය අගෙ කල යුතුයි.

10 years ago @ http://33000.lk/ - Prime Star සමා... · 10 replies · +71 points

හොරා කාපු පරිප්පු ඉවර ඈති මයෙ හිතේ. එකනෙ ඔය දෙන්න බෑරි

10 years ago @ http://33000.lk/ - බජාජ් රෝ... · 1 reply · +6 points

ඈයි බන් 70ට යන වහන හයිවෙ එකට ගන්නවනම් , බයිකුත් හයිවේ එකෙ යන්න පුලුවන්නෙ . අනේ මන්ද මම කලින් දාපු රිප්ල්යි එකට 16 ඩිස්ලයිකුත් කොරලා

10 years ago @ http://33000.lk/ - බජාජ් රෝ... · 4 replies · -37 points

ඔන්න ගොනා කිව්වා කතාවක්

10 years ago @ http://33000.lk/ - ලන්සා හා... · 0 replies · +7 points

අඩෙ මම අහන්න හිටියෙ, ගොරා මොකද ගම්මන්පිල්ට උදව් කරන්නෙ ? එවගෙ අමාත්‍යන්ශ ලේකම් කෙනෙකුට දෙශපාලනය කරන්න බෑහෑනෙ ? එය රජයෙ සේවකයෙක් නෙද ? ෆොන්සේකව ඈතුලට දෑම්මෙ ඔය වගෙ සීන් එකක් අල්ලනෙ ?

10 years ago @ http://33000.lk/ - ලන්සා හා... · 0 replies · +6 points

මරා රෙජිමයට ජන්දය නොදිපියව් !!!!!

10 years ago @ http://33000.lk/ - වනාතමුල... · 0 replies · +25 points

අරුට ලෑජ්ජ නෑද්ද බන් , මෙවගෙ පොඩි මිනිහෙක් එක්ක පෑටලෙන්නෙ, ඉල්ලන් පස්ස පෑත්තෙ ටින් කිරි ගාගෙන .....

10 years ago @ http://33000.lk/ - වනාතමුල... · 0 replies · +45 points

අරුට ලෑජ්ජ නෑද්ද බන් , මෙවගෙ පොඩි මිනිහෙක් එක්ක පෑටලෙන්නෙ, ඉල්ලන් පස්ස පෑත්තෙ ටින් කිරි ගාගෙන .....

ඔය සුදු වෑන්වල එන එවුන්ව කොටියම කාපිය !!!!

10 years ago @ http://33000.lk/ - සනත්ගේ අ... · 0 replies · +4 points

නිතරම උඩ යන එවට බස්සන්න ලෙසිද කොහෙද :පි