Sigve Indregard

Sigve Indregard

19p

18 comments posted · 1 followers · following 0

648 weeks ago @ indregard.no - Det føydale spillet · 0 replies · +1 points

Ah. Jeg foretrekker lokalfotball.

649 weeks ago @ indregard.no - The Philosophy of Æsj · 0 replies · +1 points

Og bare for å ha lagt det til: Ved å gå fra sitt indre \"æsj\" til disse pretensiøse omskrivingene, ender de opp med å trekke opp et problem de har med seg selv (at de ikke takler nakne homofile) til et samfunnsproblem. Det er, på så mange vis, skummelt.

650 weeks ago @ indregard.no - Kapitalismen løser alt! · 0 replies · +1 points

Men poenget mitt er ikke mer sofistikert enn at hvis det ikke reelt er en markedsavgjørelse som avgjør prisen på forurensing, men hvorvidt man politisk \"anser det som et problem\", så er den kanskje viktigste beslutningen i en produksjonsøkonomi (energiforbruket) plutselig legitimt underlagt demokratisk kontroll. Hva er da skrankene mellom dette og full kommunisme? Og følgelig mener jeg det er en tilsnikelse å hevde at løsningen på klimaproblemet er mer kapitalisme: hvis kapitalisme ikke lar seg definere på en substansielt annerledes måte enn kommunisme, kan man like godt si at løsningen er kommunisme.

650 weeks ago @ indregard.no - Kapitalismen løser alt! · 0 replies · +1 points

Bjørn Stærk: Det kommer mer, i form av nye bloggposter. Men i tillegg overser du vel at jeg faktisk hadde et ganske så prinsipielt og substansielt argument i tillegg til den ene setninga som er \"tongue-in-cheek\". Du må jo også være enig i at kommentatoren over kanskje gjør litt vel enkel prosess av de mange prinsippene som tradisjonelt har vært assosiert med kapitalisme og liberalisme?

653 weeks ago @ indregard.no - Snikpartiifisering · 0 replies · +1 points

Utdyp gjerne den ligningen med muslimhets og ytringsfrihet. Jeg har brukt fem minutter på å prøve å forstå hvordan denne debatten ligner på en slik situasjon. På ordentlig -- jeg er bare nysgjerrig på hvorfor du tenkte på akkurat den sammenligningen!

653 weeks ago @ indregard.no - Snikpartiifisering · 0 replies · +1 points

\"At jeg mener noen gjør eller sier noe dumt, betyr ikke at jeg vil nekte de retten til å gjøre det. Det er her du kortslutter diskusjonen.\"

Dette har jeg ikke ment eller sagt, så det blir litt vanskelig for meg å forstå hvordan dette skulle utgjøre en kortslutning. Jeg argumenterer for at vurderingen av hvorvidt Vinge/Müller har gjort noe dumt ved å sette opp et teater ikke kan avgjøres av hvor mange Frp-velgere stykket skaper.

653 weeks ago @ indregard.no - Snikpartiifisering · 0 replies · +1 points

Så fint at vi er enige, da. Men jeg står fortsatt igjen med et stort spørsmålstegn i margen ved de to hovedpoengene mine:

Hva går egentlig kritikken din av Ellen Horn ut på? At hun forsvarer kvaliteten på noe som du mener ikke fortjener et slikt forsvar? Og hvordan vet du i så fall det siste?

Hva mente du egentlig med dette med å \"avkreve politisk innsikt\" og \"politisk funksjon\"? Så vidt jeg kan skjønne må jo dette være nettopp en antydning om at Vinge/Müller ikke burde satt opp stykket, eller i alle fall gjort noe annerledes knyttet til stykket.

Nå har vi kanskje gått litt langt inn i denne debatten begge to, og jeg skjønner at du opplever mine drodlinger rundt temaet som et slags personangrep på deg. Jeg forsøkte mot slutten å trekke inn linen for å vise at jeg ikke mente at du var et uttrykk for totalitarianisme, men at dine uttalelser var et uttrykk for at du tenkte litt for mye partipolitikk, nå som det er valgår.

Og hva er dette med offentlig støtte? Har jeg sagt at du mener de bør fratas offentlig støtte?

Når jeg skriver ting som at \"Det å avkreve lojalitet mot “høyere mål” enn kunsten selv fra kunstnere\" vet jeg at du ikke har sagt nøyaktig det, men du kan jo ikke komme unna at du \"avkrevde\" dem \"politisk innsikt\". Hva som er et \"høyere mål\" er vel et skjønnsspørsmål, og jeg la ikke sitatet om høyere mål i din munn. Derfor syns jeg det blir merkelig når du mener at denne setningen er \"ufin\". Jeg ser at sitattegn-hermetegn-sammenblanding kanskje kan ha hatt en effekt her. Det var altså ment som høyere mål i hermetegn.

Du skriver:

\"Men jeg har, som alle andre, både rett og mulighet til å si at jeg synes teateroppsetningen deres virker hylende uinteressant (det er en subjektiv mening), og at oppstusset av det typen vi fikk denne helga, komplett med teatertopp Ellen Horns klisjefylte lengsel etter “skandalen” og Dagbladets dekning gjerne bekrefter det verdensbildet Frp skaper i partipolitikken. Det er en observasjon - ikke en imperativ oppfordring til kunsterne det gjelder.\"

Dette er jo et speil av det jeg selv skrev over i avsnittet om \"Det er helt greit å analysere hva de realpolitiske konsekvensene av ulike samfunnsaktiviteter er\", og vi er jo enig om dette. Jeg kan ikke for mitt beste skjønn forstå hvordan du skulle ha plukket opp noe annet. Poenget (igjen) er at en slik realpolitisk analyse ikke bør inngå som en faktor i en anmeldelse av selve verket.

Du skriver: \"Frps amerikanisering av konfliktaksen grasrot-elite er veldig aktuell. Hvorfor er ikke det en valid debatt? Du anklager meg nærmest for å ville sensurere kunst, men du ønsker tydeligvis selvsensur fra politikere?\"

Ærlig talt. Jeg skriver eksplisitt at du ikke ønsker å sensurere kunst, og jeg går deg i møte på bloggen din på en saklig uenighet om grunnlaget for kunstkritikk. Hva ved min oppførsel er det som impliserer at jeg ønsker selvsensur av deg?

Jeg syns du gjør en bra kommentar om at dette er selvsentrert og fremmedgjør publikum fra teateret, og det er en interessant drøfting opp mot det visstnok antikapitalistiske budskapet. Fortsett med det - politisk diskusjon av kultur er bra.

Jeg var opptatt av at du så ut til å velge en målestokk for kunst der antallet Frp-velgere den genererte skulle være en faktor. Det mener jeg er en feil målestokk. Deretter spant jeg videre på dette og kontekstualiserte hvorfor kunst og kultur må være fritt og uavhengig av nettopp denne typen vurderinger. Slik jeg forstår deg er du også tydelig enig med meg i det. Det er i så fall bra, syns jeg.

654 weeks ago @ indregard.no - Alle slippery slopes mor · 1 reply · +1 points

Og dessuten ser jeg at jeg driver kraftig popularisering i selve artikkelen. Både data mining og korrelans er forklart! ;-)

654 weeks ago @ indregard.no - Alle slippery slopes mor · 2 replies · +1 points

Nei, nå går du for langt. Den første kommentaren din er en grei tilbakemelding på bloggen min. Men nå går du altså over til å antyde at jeg aktivt forsøker å utelukke noen, av hensyn til å drive spyttslikking overfor en elite. Der er jeg ærekjær nok til å motsi deg.

Aller først vil jeg hevde at jeg langt på vei en kjetter, en ytterliggående som holder meg langt utenfor allfarvei når det gjelder tanker om samfunn, politikk og økonomi. Hvis jeg skulle bruke bloggen min til spyttslikking, ville jeg neppe rettet meg inn på en måte som kritiserer alt og alle.

Det jeg forsøkte å si i mitt svar ovenfor, er at jeg skriver \"retributivisme\" fordi jeg tenker \"retributivisme\" når jeg drøfter tankene om den moralfilsofiske retningen \"retributivisme\" med meg selv. Retributivisme er ikke oversettbart med noe enkelt ord, eller for den saks skyld med noe enkeltfrase. Og så må jeg igjen få påpeke at jeg aldri hadde brukt \"retributivisme\" i hovedteksten uten å henvise til en forklaring. Fotnoten er satt inn fordi inspirasjonen til setningen i teksten så åpenbart er hentet fra retributivistiske tenkere, og at det ville være svært lite redelig å \"ta æren\" for en slik idé selv. Men med henvisningen der, er det tydelig for alle at tanken min er lånt direkte fra et annet sted, og alle kan finne ut hvor med et enkelt søk.

For meg er bloggen min en mulighet til å systematisere og skrive ned mine egne tanker (innenfor visse rammer), og så har jeg fått mange hyggelige tilbakemeldinger på at andre setter pris på å lese disse. Jeg har ikke noe samfunnsansvar for å formidle mine tanker til verden, og bloggen min er slett ikke noe forsøk på å drive med misjonering for mitt eget syn på verden. Hvis jeg måtte omformulere og popularisere mine egne tanker før jeg (i fotnotes form!) skrev dem i min egen weblogg, ville mye av ideen bak bloggen være borte. Da ville det ikke lenger være mine tanker som sto i bloggen, og det ville i tillegg ta av den minimale tiden jeg faktisk har til å skrive.

Ikke vet jeg hva du gjør på bloggen min. Jeg syns det er hyggelig at du vil lese og at du tar deg tid til å legge inn tilbakemeldinger, men jeg undres over at du blir så irritert at du vil beskylde meg for å drive aktive forsøk på utestenging. Selv bruker du ord som \"analytisk\", noe det helt garantert vil være rundt 30-50 % av befolkningen som ikke forstår. Hvor vil du trekke linjen for hva som er akseptabelt å publisere på internett? Hvor mye fagspråk er lov?

655 weeks ago @ NRKbeta: NRKs sandkass... - TechPilot: Release Can... · 0 replies · +1 points

Ødelegge dyre, fungerende maskiner med vilje - ikke kult. Ellers bra.