ටි සුනාමි

ටි සුනාමි

131p

433 comments posted · 1 followers · following 1

9 years ago @ http://33000.lk/ - ආණ්ඩුවේ ... · 0 replies · +11 points

"මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම ගැන තොරතුරු ඇත්නම් අපිට දන්වන්න කියා ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා. සාර්ථක තොරතුරු වෙනුවෙන් අපි ත්‍යාග මුදල් පවා පිරිනමනවා."

9 years ago @ http://33000.lk/ - ලෝකයේ දු... · 0 replies · +38 points

“මම ලෝකෙ දුප්පත්ම ජනාධිපති නෙමේ. ජීවත් වෙන්න හුඟක් දේවල් ඕන කරන කෙනා තමයි දුප්පත්ම කෙනා”

10 years ago @ http://33000.lk/ - දක්ෂිණ අ... · 0 replies · -1 points

ඔව් බන් කොනකපල තියෙන්නේ එක තමයි උඹලගේ ගෑණු අපේ ගෙවල් ළඟ පෝලිම් ගහල ඉන්නේ

10 years ago @ http://33000.lk/ - දක්ෂිණ අ... · 0 replies · -1 points

නැහැ බන් සිවුර ඔලුවේ ඔතාගෙන ඉන්න උඹලගේඒ එකාගැන

10 years ago @ http://33000.lk/ - දක්ෂිණ අ... · 0 replies · -1 points

අර ගුණසිංහපුර බිස්නස් එක කරගෙන යන උඹේ අම්මට කියපන් එදා රැ ගත්ත එකේ බැලන්ස් එක උඹේ අතේ යවන්නම් කියල.

10 years ago @ http://33000.lk/ - දක්ෂිණ අ... · 1 reply · -1 points

ඔව් බන් උඹලගේ උප්පැන්නේ වගේ නෙමෙයි මගේ එකේ එට්චර ඉඩ නැහැ තාත්තාගේ නම ලියන්න. උඹේ නම් ගෙදර ඉන්න එකාගේ ඉදන් අල්ලපු ගමේ ඉන්න එකගේත් නම් ටික තියෙනවානේ.

10 years ago @ http://33000.lk/ - දක්ෂිණ අ... · 3 replies · -10 points

උඹේ අම්මත් මට කියල ඇර ගත්තේ එහෙදි තමයි

10 years ago @ http://33000.lk/ - දක්ෂිණ අ... · 0 replies · -14 points

එහෙනම් උඹට දර්ගා ටවුන් එකේ හම්බෙයෙක් #කේ ඇරලා තියෙනවා වගේ..

10 years ago @ http://33000.lk/ - දක්ෂිණ අ... · 5 replies · -22 points

ඔව් එතකොට උඹේ අම්මටයි ගැනිටයි රැට කොටු පනින්න ඕනේ නැහැ

10 years ago @ http://33000.lk/ - දක්ෂිණ අ... · 3 replies · -9 points

අරක්කු බීලා හයිවේ එකේ ටිකට් ගන්නේ නැතුව ගියපු හරකෙක් ගැන නිවුස් එකක් ගිය මතකද?