AleksanderSV

AleksanderSV

71p

269 comments posted · 19 followers · following 0

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Nytt nei kan bli endel... · 0 replies · +1 points

Vindkraft gir en svært negativ grunnrente - vi bør lytte til våre økonomer som alle sier det samme: Dette er en dårlig ide

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Statkraft åpner ... · 0 replies · +7 points

Det snakkes stadig mer om at utenlandsk kapital skal komme inn og overta våre vindkraftprosjekt. Kapital med avkastningsmål på 2% har vert nevnt av folk innen bransjen. Det er mistenkelig lavt for slike risikoprosjekter som vindkraft. Noen bør sjekke hvor denne kapitalen kommer fra - her i Norge har vi dessverre svært svake regelverk og prosesser for å finne ut og kontrollere hvor kapitalen kommer fra.
Anbefaler myndighetene å lese regjeringens egen rapport om dette så vi ikke risikerer å slippe uønskede krefter inn i landet - dette gjelder nemlig ikke bare skatt men også hvitvasking av de enorme pengesummene som kommer fra kriminelle nettverk: https://www.regjeringen.no/contentassets/9c894ecc... http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Mafiaens-...

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Statkraft åpner ... · 0 replies · +7 points

Her har det gått politisk prestisje i det hele.
Det er ikke måte på hvor godt et ulønnsomt prosjekt kan bli når våre politikere først får nakketak på det.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Et stort tre h... · 0 replies · +5 points

Det du da også sier er:
* La oss rasere mer natur
* La oss gjøre livet plagsomt for flere naboer til vindkraftverkene
* La oss svekke eiendomsverdien til de som blir naboer til vondkraftverkene
* La oss skade samfunnsøkonomien mer - gjennom flere formålsløse subsidier
* La oss fortsette å vedlikeholde myten om at dette hjelper på klimaet - trass i at våre fremste fagfolk innen økonomi forteller oss at dette har liten eller ingen virkning på klimaet

Det du beskriver er en illusjon som har blitt gjentatt så mange ganger i media at det har blitt en "sannhet". Forhåpentligvis var det du skrev sarkastisk ment....
Utbyggerne som ble sjokkert av Fosen beslutningen viser godt hva som skjer når man lever i sin egen boble og fornekter virkeligheten.
Her kan du lese mer om hva du er med og støtter: http://www.adressa.no/meninger/article11167246.ec...

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Et stort tre h... · 0 replies · +2 points

Enig - og på illusjoner og drømmer

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Fred. Olsen skal lever... · 2 replies · +6 points

Metoden er nok svært avhengig av et fullstendig homogent sediment tilstede på havbunnen. Skulle fundamentet treffe et glasialt droppsteinslag elller en større sandlinse vil hele greia trolig dra seg skeiv og man må begynne forfra et annet sted. Dette er nok neppe noen løsning for havbunner med morene eller marine sedimenter avsatt i høyenergetiske miljøer.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Samfunnet har brukt 2 ... · 0 replies · +16 points

Jeg anbefaler også folk å lese tidligere avdelingsdirektør i OD, Svein Roar Brunborgs meget innsiktsfulle artikkel i DN om vindkraften og det manglende innsyn vi får i dens reelle kostnader. Brunborg stiller her spørsmål ved om vi har et demokratisk problem pga manglende offentlighet? Det er et meget relevant spørsmål i denne sammenheng og det er på høy tid at vi får en skikkelig gjennomgang av hva de totale og virkelige kostnadene vil bli ved å bygge ut denne energiformen. Det er tross alt noe som heter cost/benefit- og konsekvens analyse. Det har vi sett fint lite av når det gjelder vindkraft – folk skal åpenbart ikke få vite hva de reelle kostnadene er. https://www.dn.no/meninger/debatt/2015/03/13/2156...

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Samfunnet har brukt 2 ... · 0 replies · +15 points

Vindkraft-lobbyen prøver til stadighet å fortelle oss at vindkraft på land er fremtiden i Norge og at det er lønnsomt. Men hver gang noen, slik TU her gjør, går i dybden og kikker bak den tomme retorikken som er full av myter og halvsannheter finner vi en helt annen virkelighet. Denne artikkelen er nok et innlegg i debatten som avslører hvilket sløseri med penger og menneskelige ressurser vindkraftutbygging i Norge virkelig er. Og vi har ennå ikke sagt noe om kostnadene fra alle de negative virkningene vindkraften vil få for natur, friluftsliv og turisme. Det må være det største paradokset i norsk naturvernhistorie at denne natur-ødeleggende vindkraftindustrien frontes av våre miljøstiftelser (Zero og Bellona).
Her kan folk lese mer om dette offentlige sløseriet som får leve videre under dekke av å være miljøvennlig: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1074... http://www.dn.no/meninger/debatt/2015/03/02/2200/...

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Staten har brukt 750 m... · 0 replies · 0 points

Jeg foreslår at du tar frem et havbunnskart som viser havbunnen utenfor den norske kysten. Du vi da se at den er tett gjennomskåret av bredaler og har svært variabelt vanndyp - og lenger ute er det for dypt. Den norske kontinentalsokkelen er rett og slett ikke egnet til bunnfast havvind.

Til sammenligning kan du så se på et kart over den tyske kontinentalsokkelen som i likhet med Nederland og England har svært gunstige vanndyp og bunnforhold for bunnfast vindkraft. Det er et helt annet game. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bucht#media...

Hvorfor i all verden skal vi bygge opp en industri omkring bunnfast vindkraft i Norge når vi har så dårlig utgangspunkt for å etablere en egen industri - vi er handikappet i starten!
Skal Norsk industri lykkes med fornybar energi offshore må det satses på flytende vindkraft og bølgekraft. Jeg synes bla at konseptet "Ocean Bouy" ser spesielt lovende ut.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Staten har brukt 750 m... · 2 replies · +1 points

Norske forhold for bunnfast havvind er atypiske for det store europeiske markedet hvor man har enorme arealer med flat, relativt myk og homogen bunn med en grunn havdybde som er gunstig for bunnfast havvind. Det er mye bedre for norske selskaper å satse på å utvikle løsninger for havvind direkte i slike områder slik Statoil of Stakraft nå gjør i England. Slik kommer også den norske forskningen til nytte i norske selskapers industribygging.

Havgul er profesjonelle på å bygge flotte luftslott omkring sine prosjekter slik at de kan lure naive aktører inn og overta prosjektet. Det gjorde de på Havsul hvor en gruppe kommunale kraftselskaper med BKK i spissen betalte 200 mill for prosjektet for å måtte nedskrive hele beløpet etter to år. Og hvem eier så de kommunale kraftselskapene og er dermed de som til slutt må ta tapet - jo det gjør du og jeg...