toan

toan

2p

2 comments posted · 0 followers · following 0

304 weeks ago @ Thiếu Long blog - Tại sao quan hệ Vi... · 3 replies · +1 points

Bạn vào cái trang đó, sau đó đọc "What is the purpose of We The People?" xem có chỗ nào nói là Mỹ sẽ đi lo chuyện bao đồng không? Không có, nên ký cũng chẳng có ích gì. Mỹ có điên mới làm gì không công.

316 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời về ... · 0 replies · 0 points

Phật Giáo không phủ nhận thế giới tâm linh bạn. Không nên kết luận sớm quá.