វិចិត្រ

វិចិត្រ

37p

51 comments posted · 1 followers · following 0

11 years ago @ Dahlina.com - បង្ហាញថ... · 0 replies · +1 points

ឧទាហរណ៍ បើ​ប្រើ​វិចារ​តាម​បែប Rainy បាន​ធ្វើ ខ្ញុំ​អាច​បង្ហាញ​ថា 1=2=3=4=5=6=... ។ តាង P(n)=n ។ ខ្ញុំ​មាន P(1)=1 ។ សន្មត​ថា​ P(k)=1 រហូត​ដល់ k ។ ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​ថា P(k+1)=1 ដែរ។ ខ្ញុំ​មាន P(k+1)=k+1; P(k-1)=k-1 ដូច្នេះ P(k+1)+P(k-1)=2k=2P(k) ដូច្នេះ P(k+1)=2P(k)-P(k-1) ។ ដោយ P(k-1)=1, P(k)=1 ដូច្នេះ P(k+1)=2(1)-1=1 ។ ដូច្នេះ P(k)=1 ចំពោះគ្រប់ k ។ ដោយ P(k)=k ដូច្នេះ 1=2, 1=3, 1=4, ... ។

11 years ago @ Dahlina.com - បង្ហាញថ... · 0 replies · +1 points

គឺ​ខុស​ត្រង់​វិចារ​ដោយ​កំនើន​តាម n ហ្នឹង​ហើយ។ ខុស​ត្រង់​ប្រើ​គោលការណ៍​វិចារ​ខុស។
- ក្នុង​វិចារ​ដោយ​កំនើន បើ​ពី​ដំបូង​យើង​បាន​ស្រាយ​ថា P(1) ពិត នោះ​យើង​អាច​សន្មត​ថា P(k) ពិត រួចបង្ហាញ​ថា P(k+1) ពិត​ដែរ។ តែ​យើង​មិន​អាច​ បង្ហាញ​ថា P(k+1) ពិត តាម​រយៈ P(k) ពិត និង P(k-1) ពិត​បាន​ទេ។
- តែ​បើ​ពីដំបូង យើង​មាន P(1) និង P(2) ពិត នោះ យើង​អាច​បង្ហាញ​ថា P(k+1) ពិត តាម​រយៈ P(k) និង P(k-1) បាន។

11 years ago @ Dahlina.com - សៀវភៅលំ... · 0 replies · +1 points

Thanks for your support !

11 years ago @ Dahlina.com - អ្នក​ទោ... · 0 replies · +1 points

អរគុណ

11 years ago @ Dahlina.com - កំនែ​វិ... · 0 replies · +1 points

បញ្ហា​នោះ​គឺ​ខ្ញុំ​អត់​ប្រើ MathType ទៀត​ទេ។ MathType នេះ​បាន​ធ្វើ​អោយ​ខ្ញុំ​ខាត​ពេល​ជា​ច្រើន ព្រោះ​ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​ខំ​សរសេរ​បាន​រាប់សិប​ទំព័រ ក្រោយ​មក​ មិន​ដឹង​ជា​វា​error ស្អី ខូច​ទាំង​អស់ គឺ​សមីការ​ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​រួច ក្លាយ​ទៅ​កែ​មិន​កើត ក្លាយ​ជា​រូប​ទាំង​អស់​។

11 years ago @ Dahlina.com - រឿង​មួយ... · 0 replies · +1 points

ខ្ញុំ​មាន​រឿង​នេះ​ខ្លះ​ដែរ ចាំ​មាន​ពេល​ ខ្ញុំ​នឹង​អាប់ឡូដ​បន្ថែម

11 years ago @ Dahlina.com - កំណែ​លំ... · 2 replies · +1 points

មាន​គ្រូ​ខ្លះ គេ​គិត​ដូច្នេះ​ដែរ តែ​គ្រូ​ខ្លះ​គេ​គិត​ផ្សេង​ពី​នេះ។

កាល​ខ្ញុំ​ប្រលង ខ្ញុំធ្លាប់​ប្រើ​វិសមភាព​កូស៊ី​មាន​៣​តួ។ មាន​គ្រូ​ខ្លះ​គេ​ចង់​ដក​ពិន្ទុ​ខ្ញុំព្រោះ​កាល​នោះ​វិសមភាព​នេះ​មិន​មាន​ក្នុង​សៀវភៅ​ក្រសួង តែ​មាន​គ្រូ​ខ្លះ​ទៀតប្រឆាំងមិន​អោយ​ដក។ ចុង​ក្រោយ​គេ​មិន​បាន​ដក​ពិន្ទុ​ខ្ញុំ​ទេ។

ដូច្នេះ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទ្រឹស្ដី​ដែល​គ្មាន​ក្នុង​សៀវភៅ​ពិត​ជា​ការ​ប្រថុយ​ប្រថាន។ តែ​បើ​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​កែ​វិញ ខ្ញុំ​មិន​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​ទ្រឹស្ដីបទ​ដែល​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​អន្តរជាតិ​ទៅ​ហើយ​នោះ​ទេ។

11 years ago @ Dahlina.com - កំណែ​លំ... · 2 replies · +1 points

ខ្ញុំ​ធ្លាប់​លឺ​គេ​និយាយ​ថា គេ​នឹង​កាត់​ពិន្ទុ។ ដូច្នេះ​បើ​អាច​ជៀស​បាន គួរ​តែ​កុំ​ប្រថុយ :D

11 years ago @ Dahlina.com - Number theory problems... · 0 replies · +1 points

my name is Vichet

11 years ago @ Dahlina.com - ថ្នាំគ្... · 0 replies · +1 points

you need to change your current method? :D