Quản Giáo

Quản Giáo

55p

124 comments posted · 3 followers · following 0

317 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời về ... · 1 reply · +2 points

Mình nói thật là mình chịu không nổi sự ngu đần đầu bò theo bầy của báo chí VN hiện nay, chúng ngu không chỉ trong lĩnh vực xuyên tạc lịch sử và đòi vinh danh bọn bia thịt đỡ đạn cho lính Mỹ, chúng ngu trong mọi mặt, ngay cả khi chúng đọc dự báo thời tiết trên VTV1 cũng ngu cơ, ngay cả bọn viết bài tin thể thao cũng ngu,...
Không có lĩnh vực nào mà có lấy 1 bài báo gọi là có chút trí tuệ trong đó!!!!!!!!!
Cả 1-2 năm nay mình không đọc nổi 1 bài báo nào trọn vẹn từ báo chí VN!

317 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời về ... · 0 replies · +3 points

@TienTvn
Đã là rác thì phải bỏ tất cả, không lẽ cứ dứt khóat phải chọn rác để đăng à?
Xuyên tạc lịch sử là phải bỏ, làm gì có luật nào cho xuyên tạc lịch sử. Nó gửi 1 đống rác thì bắt buộc phải chọn lấy 1 bịch rác đăng lên à?
Nhiều khi chỉ cần dùng sai từ cũng đã là xuyên tạc lịch sử, vì dục gọi cuộc chiến chống Mỹ là "cuộc chiến để thống nhất đất nước". Thống nhất cần đéo gì phải chiến? chỉ cần đầu hàng để Mỹ nó chiếm cả miền Bắc là thống nhất chứ đánh làm gì!

Báo vietnamnet bây giờ thành nơi tụ tập của 1 bầy đầu bò rồi!

317 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời về ... · 0 replies · +1 points

Bạn lý luận hay, chuẩn không cần chỉnh.

335 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời b&agr... · 0 replies · +1 points

GT QS tạm thời tại VT17 chỉ có giá trị trong 2 năm.
Giới tuyến quân sự, nghĩa là chỉ có ý nghĩa quân sự, không có giá trị gì đối dân thường (nghĩa là dân thường có thể qua lại tự do), không có ý nghĩa về chính trị (nghĩa là ko có ý nghĩa phân định quốc gia hay lãnh thổ)
Sau 1956 thì trên đất VN không có giới tuyến nào cả.

Mỹ nhảy VN 1954 rồi nặn ra VNCH trái luật pháp VN (và cũng trái HĐ Giơ-neo) cho nên phải đánh Mỹ trước tiên, xong rồi mới nói chuyện khác.
Từ 1954-1960 ta chưa đánh Mỹ là bởi vì:
++ Mỹ rất mạnh và rất tàn bạo (nó từng xóa sổ cả 1 châu lục để cướp sạch), đánh nó là rất khó.
++ Ta vẫn hy vọng đấu tranh đòi tuân thủ HĐ Giơ-neo để thắng lợi từng bước.

335 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời b&agr... · 0 replies · +1 points

"luật sư luật quốc tế James Crawford" không đả động gì đến luật pháp VNDCCH khi nói về những vấn đề xảy ra trên lãnh thổ VNDCCH.
==>>>NHẢM!

336 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời về ... · 1 reply · +1 points

Mình nói là nói đúng, chứ mình không coi cái gọi là "cách' nó quan trọng lắm
Bọn nó ban mình thì được, chứ bắt mình thay đổi cách theo ý của bọn ngu thì không được.
Chuyện ban hay không là không quan trọng lắm, cái cách mới là quan trọng.
Đéo ai đi bỏ cái quan trọng để lấy cái không quan trọng!

336 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời về ... · 0 replies · +3 points

Thờii kỳ đó Xinh là 1 trong những nước chống phá VN dữ dội nhất, hăng máu nhất, ở ĐNA thì Xinh chống vN hăng máu nhất, thứ 2 là Thái, bởi vì Xinh tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh Mỹ.

336 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời b&agr... · 1 reply · +1 points

Chính nghĩa thuộc về ta nhưng bọn cuốc tế nó có theo chính nghĩa không? Hay là vì quyền lợi nó lại chống lại chính nghĩa thì sao?
Lấy gì để bảo đảm đưa ra cuốc tế thì VN thắng?
Nếu mà TQ nó biết là nó sẽ thua ở "cuốc tế" thì nó có chịu ra đó để bàn luận không?
Nếu TQ nó không chịu ra cuốc tế thì ai sẽ đến Bắc Kinh lôi cổ bọn nó ra cuốc tế để cho VN ta thắng?

Việc của VN bây giờ đéo phải là ngồi huyên thuyên về những thứ nhảm nhí đó mà là lo học tập lao động để dân giàu nước mạnh.

337 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời b&agr... · 1 reply · +1 points

HĐ Giơ neo Mỹ không ký, điều đó không quan trọng.
Vấn đề là Mỹ đã nhảy vào vi phạm.
VN ký và phê chuẩn nên nó là luật VN, nó ko bắt Mỹ ký, nó chỉ là cái VN lấy làm căn cứ để trừng trị kẻ vi phạm.
Người VN không ký vào luật Mỹ, nhưng khi đặt chân lên nước Mỹ thì không được vi phạm.

337 weeks ago @ Thiếu Long blog - Vài lời b&agr... · 0 replies · +1 points

VNDCCH chỉ lâm thời từ 2/9/1945-3/1946 thôi
Sau đó QH lập pháp rồi có HP rồi.

Pháp nhày vào XL, Pháp thua Mỹ lại nhảy vào chiếm toàn bộ Biển Đông và MN của VNDCCH thì VNDCCH phải đánh Mỹ cút.

Việc thành lập MTDTGP và CPLTCHMN chỉ là để phục vụ cho việc đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược ra khỏi lãnh thổ VNDCCH.