Cheap Domain

Cheap Domain

65p

281 comments posted · 0 followers · following 0

145 weeks ago @ MadPsychMum - Say Hello to Baby Numb... · 0 replies · +1 points

Congratulations! I love kids. I have two boys and I really want a big family with three or four kids.

151 weeks ago @ Evangelism Explosion - Vietnamese In-Laws · 0 replies · +1 points

I can not visit the link on ShareLife. It is not workable.

151 weeks ago @ http://vetsvoiceus.hom... - Post · 0 replies · +1 points

Let close the war and go ahead to live together.

151 weeks ago @ CA Dev Sys - Blogs · 0 replies · +1 points

In ASEAN countries, Malaysia is one of the "good english speaking" country (just after Singapore and the Philippine)

151 weeks ago @ http://edibleposts.com/ - Minh Xuong · 0 replies · +1 points

Your 1/2 Roast Duck looks so delicious. It is very interesting to have some good restaurant nearby our house.

151 weeks ago @ LoyarBurok - SUARAM Annual Human Ri... · 0 replies · +1 points

I do think that Malaysia is a dream country fo the Myanmar Rohingyas fleeing from persecution.

152 weeks ago @ eCommerceMILO - Ecommerce kỳ 5: 3 b... · 0 replies · +1 points

Tôi nghĩ thời điểm hiện tại cao hơn nhiều:
" Việt Nam ta có tới 20 triệu công dân là thành viên thường trực của Facebook, hay nói cách khác, bằng 2/3 dân số của toàn Malaysia"
Việt nam xếp ở vị trí thứ 7 với 58 triệu người dùng, năm 2017

152 weeks ago @ eCommerceMILO - E-commerce kỳ 1: Ng&... · 0 replies · +1 points

Tôi nghĩ người Việt cũng vậy thôi.
"1 điều hấp dẫn hơn cả là đa số người dân Malay thích mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ nội địa, hơn là mua tại các mô hình thương mại điện tử nước ngoài như Amazon, eBay, Taobao"
Rào cản tâm lý là yếu tố chính.

152 weeks ago @ eCommerceMILO - E-commerce kỳ 3: 5 c... · 0 replies · +1 points

So interesting formula:
Sales = Unique Visitors (UV) X Conversion Rate (CVR) x Average Order Volume (AOV)
UV could be the key for marketing.

152 weeks ago @ eCommerceMILO - Tăng doanh thu b&aacu... · 0 replies · +1 points

Điềi này rất thú vị để Upsell và CrossSell thành công "Đừng bao giờ chỉ một đề nghị upsell mà phải nên có 2 đến 3 đề nghị upsell nhằm mang nhiều giá trị tốt nhất cho khách hàng"