Federico Zenith

Federico Zenith

77p

20 comments posted · 2 followers · following 0

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Energi lagret i ballon... · 0 replies · +1 points

Hei Espen,
jeg er helt ikke sikker på hvordan salgsfolk fastsetter garanti, men jeg er ikke helt sikker på at man bruker så store sikkerhetsmarginer som du skriver.
Batterier ødelegges ikke katastrofalt, de taper heller lagringskapasitet gradvis. Om et batteri ikke holder sine 10 år med maks 10% tap i kapasitet, vil de fleste ikke merke noenting og fortsette å bruke det. 25 år er urealistisk mener jeg (selv om det egentlig handler om sykluser og ikke år).
Dessuten bør man også tenke diskontering når man tenker så mange år.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Energi lagret i ballon... · 1 reply · +2 points

Energi er jo trykk ganger volum. Fortrenger du vann ved 10 meters dyp er det ikke det samme som ved 100 meters dyp. Det er da samme volum men forskjellig trykk.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Energi lagret i ballon... · 6 replies · 0 points

Veldig interessant idé, men å slå batterier på MWh-prisen er ikke så vanskelig. Den ligger nemlig ved 500 $/kWh og er mye større enn f.eks. prisen til all energi som batteriet vil inneholde i sin levetid. Trykktanker til komprimert hydrogen er ved 12 $/kWh, som riktignok krever brenselceller, elektrolysør og kompressor, noe som reduserer virkningsgraden. Det som ville være interessant er hva nøyaktig prisen er for denne teknologien, og virkningsgraden for lagring.

Det er jo slik at det blir ikke all verdens virkningsgrad når man komprimerer luft til 5-6 bar og ekspanderer den igjen. Ville det kanskje lønne seg å installere i dypere sjø, da kan man bruke høyere trykk og lagre mer luft i samme ballong? Hva med å bruke noe flytende med lavere tetthet enn vannets, som f.eks. butan under litt trykk, slik at man slipper å forholde seg til gass? Da forsvinner halvparten av potensialenergien, men samtidig ville virkningsgraden kunne vært bedre.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Lader opp bussene p&ar... · 2 replies · -1 points

Fullading på 5 minutter... Laderen kan nok klare 450 kW, men kan batteriet?
Et Li-ion batteri trenger typisk én time for å lades fra 0 til 100%; raskere lading vil ødelegge det. Det vil si at et batteri som kan holde ut 450 kW må ha kapasitet for minst 450 kWh, som tilsvarer ca. 4,5 tonn i vekt og 1,8 MNOK i kostnader. Å bruke et så stort batteri bare for å fylle på 8% av kapasiteten er vel en litt underlig framgangsmåte...

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - SSB: Å spare str... · 1 reply · +19 points

Lies, damn lies, statistics. Ifølge disse konklusjoner bør man da sløse bort elektrisitet fordi det er bra for miljøet! Men i så fall er det også opplagt at utryddelse av menneskeheten er bra for miljøet, fordi hvis vi er alle døde så kan vi ikke forurense.
Rapporten (som jeg har lest) ser forøvrig fullstendig bort fra krafteksport. Dette betyr at konklusjonene gjelder kun et oppdiktet land der strøm brukes enten til husoppvarming eller til forurensende økonomisk vekst. Det som virkelig skjer i Norge hvis man sparer strøm, er at strømmen eksporteres til Sverige eller Danmark, og erstatter kjerne- eller kullkraft.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - SSB: Å spare str... · 2 replies · +28 points

Dette må være den beste parodien på klimafornektere jeg har lest på en god stund... XD

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Toyota: Mirai er er fr... · 1 reply · 0 points

Enig at dette er et betydeligere faremoment, i så fall vil hydrogenet samle seg under taket. Det ville være lurt å sikre taket for antenningskilder (f.eks. luftingsturbiner i lange tunneller), og på lang sikt bygge fremtidige tunneller med litt helning slik at gassen renner ut.
Men som Magnus ved siden sier, bensin er heller ikke særlig grei i tunnel heller.

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Toyota: Mirai er er fr... · 1 reply · +4 points

For å være klarere: effektivitet er maks ved lav effekt, degradering er minimum ved maks effekt (jfr. det jeg sa før om at brenselceller "liker seg best" ved maks effekt).

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Toyota: Mirai er er fr... · 1 reply · +3 points

Enig at vi ikke skal bruke tall fra bensinbiler ukritisk, men det er ihvertfall en trend at større bil gir større energiforbruk, når alt annet er likt.
Regenerativ bremsing får du på både batteribiler og hydrogenbiler (og hybridbiler), og lav Cd/frontareal er vel ikke avhengig av hva man har under panseret.

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Toyota: Mirai er er fr... · 3 replies · +3 points

Brenselceller er mest effektive ved lav last, så ved 10% last er virkningsgrad i overkant av 60% realistisk.