නයි මමා...

නයි මමා...

180p

441 comments posted · 6 followers · following 0

1 week ago @ http://www.gossiplanka... - අත්‍යව... · 0 replies · +18 points

දිසාපතිලා පගාවට ජරාවට ඩී සල් පැ ට්‍රෝල් බෙදුවොත් ගිනි දෙවියන්ට ගෙවල් පුජා කරමු ..
එහෙම නොකරන මහත්වරුන්ට මල් පුජා කරමු ..

2 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - වසවිස නැ... · 0 replies · +45 points

දැන් ද කියන්නේ ?
ඒ කියන්නේ අපේ වකුගඩු වලට
මහා එකා ආදරෙයි කිව්වේ බොරුවට එහෙනම් ..

2 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - විරෝධය අ... · 2 replies · +38 points

අපි ඉල්ලන්නේ අපේ රට යකෝ ........
පව් නොදී පලයව් !!

2 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - ලංකාවේ ක... · 0 replies · +3 points

නියත වශයෙන්ම බෙහෙත් හංගනවා සහ මිල වෙනස් කොට විකුනනවා.
පෙති වශයෙන් ගන්න කොට මිල පෙන්නේ නැ .
අනික ඉහල ගිය මිල සටහන් කොට අලවන්න බැරි නැ .
මෙඩිකල් රෙප්ට කිව්වම හිස් ප්‍රයිස් ටැග් රෝල් එකට දහයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ..
නිලධාරී හොරු කාපු ඖෂධ සංස්ථාව
ගුන්සේණ වියතා පාංසකුලේ දිලා අහවර කලා.
ඔසුසලකට ගියාම තියෙන්නේ බෙහෙත් එකයි දෙකයි .
ලෙඩ්ඩු පව් ..

2 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - ලැජ්ජ නැ... · 1 reply · +80 points

රෙස්පෙක්ට්........ <3

3 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - බල පෙරළි... · 0 replies · +79 points

නොදකින් විතරක් මේ නාකි හිපාටුවෝ අපිට දෙන වදයක් .. පුටු බදාගෙන...

3 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - පාර්ලිම... · 0 replies · +49 points

ඔය ජාතියේ සෙට් එකක් ගෝල්ෆේස් එක ගාවත් ඉන්නවා බය නැත්තං වරෙන් අල්ලන්න ..
ඔය කරපු දේ රිවස් කරන්න වෙනවා පුතෝ
ඔය කොල්ලෝ නිදහස් කරපිය ...

3 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - මහින්ද අ... · 1 reply · +26 points

ගෝල්ෆේස් තරුණයෝ කියන්නේ ඔය හොරු 225ම එපා කියල ..
ඔයාලත් අයින් වෙන විදිහ ගැන සාකච්චා කලාද...?
ආ අනිත් එක අර ගත්තු සල්ලි ..ඒවා ලොක්කා ආපහු දෙනවා කිවවද ?
කොල්ලෝ නම් කියන්නේ ඒවා ඕනි කියල ..
අය සෙට් උනාම ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න හොදේ ..
නොදකින් විතරක් මේ නාකි හිපාටුවෝ අපිට දෙන වදයක් පුටු බදාගෙන.

3 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - අනුරට එර... · 0 replies · +139 points

මේ යක්කු නඩු කියන්නෙත් අපෙන් හොරා කාපු සල්ලි වලින්.

3 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - බැංකුවක... · 1 reply · +53 points

ලොක්ක්කා කට ඉස්සර කරලා
මිනිස්සු බැංකු තැම්පත් අදින්න ගත්තොත්
පැකේජ් එක කම්ප්ලිට් කර ගන්න පුලුහන් ..