Hutek.info

Hutek.info

4p

3 comments posted · 1 followers · following 1

657 weeks ago @ Blog Kiếm Ti&e... - One Theme Version 2.0 ... · 1 reply · +1 points

Bản mới này thì chưa ai ở đây có vinh dự xài còn bản 1 thì bác Tỉnh đang xài đây.
Bản 2 có vẻ hoành tráng hơn bản 1. Có thể nói onetheme 2 đã đạt được một bước tiến lớn trong việc tạo ra sự thân thiện và dễ dàng cho việc tùy biến WP theme. Vì ngày xưa toàn phải dùng theme editor, các newbie rất khó để tiếp cận, giờ thì dễ hơn rồi

657 weeks ago @ Blog Kiếm Ti&e... - One Theme Version 2.0 ... · 1 reply · +1 points

Có thể mình cũng chuyển qua cái này cho nó chuyên nghiệp

657 weeks ago @ Blog Kiếm Ti&e... - One Theme Version 2.0 ... · 2 replies · +1 points

Bác Tỉnh sử dụng cái IntenseDebate rồi review nhé.