මන්චි කෑකුළා

මන්චි කෑකුළා

114p

300 comments posted · 12 followers · following 1

136 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Health Minister Rajith... · 0 replies · +4 points

වෑඩුනු පුද්ගලයෙකුගේ මුඛයේ දත් 32ක් තිබේ නම්, එක දතක් ගලවන්න රෑ1000/- ක් අයකරයි නම්, නෑවක් මිලදී ගෑනීම සදහා කිදෙනෙකුගේ දත් ගෑලවිය යුතුද?

138 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - uqia,sï ck;dj;a w... · 0 replies · +11 points

Just another typical muslim reply. There's no point to argue with Islam believers, because all the followers abide to their teachings in Quran,
**Lie to strengthen Islam (Taqiyya deception - Qur'an 3:54, 9:3, 16:106, 40:28, see also 2:225)

"And they (the disbelievers) schemed, and Allah schemed (against them): and Allah is the best of schemers." (Qur'an 3:54 - Pickthall)

**Crucify and amputate non-Muslims (Qur'an 8:12, 47:4)

"When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger." (Qur'an 8:12 - Pickthall)

(smite the necks - i.e. behead them and cut off their fingers)

**You will kill and be killed for Allah (verse of the sword - Qur'an 9:5)

"Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving, Merciful." (Qur'an 9:5 - Pickthall)

Surah 9 is the second to last chapter of the Qur'an and because of the Islamic doctrine of abrogation it supersedes all other peaceful verses in the Qur'an (although there are very few such peaceful verses - and in context Islam's idea of peace is only for those who submit to Allah, convert, or pay the exorbitant and humiliating Jizya tax).

Now you muslim smelly cunt digest this: there is only one kind of Islam and that is what the Qur'an teaches - which is what most people call "Radical Islam". Islam is Islam and these doctrines all come from the Qur'an. Any Muslim who does not believe or practice these doctrines is not being faithful to the actual teachings of the Qur'an.

147 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Pre Wedding Shoot On S... · 1 reply · +28 points

ලෝක උරෑමයක් වුනු සීගිරිය වගේ සන්චාරකයෝ දහස් ගනනක් එන ස්තානයක් මේ වගේ ගොන් පාට් දාන්න වෙන් කරගන්න පුලුවන්ද? මේ වගේ නොමේරෑ මන්දයන්ට මේවට ඉඩදෙන බලදාරීන්ට කල යුතු දේය කුමක්ද? අපි මේ හෑල්ලු කර ගන්නේ අපේම ප්‍රෞඩ උරෑමයයි.

153 weeks ago @ http://www.lankahotnew... - Galabodaaththe Gnanasa... · 0 replies · +9 points

ලොක්කා බොර දියේ මාලු බාන්න හදන්නේ. මු මේ කියන්න යන්නේ සින්හලයන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටලා දෑන් ජීවිත තර්ජන කියලනේ. චන්දෙත් ලගයිනේ,,,අපි නොදන්න මොණරතෑන්න!!

185 weeks ago @ http://www.lankahotnew... - Tense situation arise... · 0 replies · +11 points

හාමුදුරෑවනේ පුක දෙන්නේ නෑතිව පන්සලට ගිහිල්ලා බණ් පොතක් බලා ගත්තොත් නරකද? මේවා කරන්න ගිහියෝ ඉන්නවා. රටේ අහින්සක මිනිස්සුන්ගෙන් පිනට කාලා මෙතන තෙලේ ඈරගන්න එනවා. යකෝ මුන් මේ වගේ හෑසුරෑනාම සාසනය රකින්නේ කව්ද?

185 weeks ago @ http://www.lankahotnew... - MR - Salman Khan - Jac... · 0 replies · +1 points

සියලු දෙනාගේ දෑන ගෑනීම පිණිස සල්මන් ඛාන්ගේ ජාතිය ඈමතූ කතාව මෙන්න,

ශුක්‍රියා භායිසහබ්... මාතා, පිතා, දාදි, දදා, චොටෙ භායි, බඩෙ භායි, චොටෙ බැහැන්, බඩි බැහැන්... සිරි ලංකහේ බොහොත් සුන්දර්හෑ... බඩා හයිවේ, මත්තල එයර්පොර්ට්, හම්බන්තොට හාබර්... මෛත්‍රී සහබ්, පාගල් හෝගෙයා? මහින්ද සහබ්, ආප් භගවාන්හෝ.. මහින්ද සහබ්, ආප් හෝ හමාර දෙශ්මේ රාෂ්ත්‍රපති.. හමාරා දෙශ් සින්දාබාද්...
මහින්ද සහබ් සින්දාබාද්, මහින්ද සහබ් සින්දාබාද්, මහින්ද සහබ් සින්දාබාද්... ශුක්‍රියා.

186 weeks ago @ http://www.lankahotnew... - Gnanasara Thera Suppor... · 0 replies · +10 points

අපෝ අපි ඕක දෑනගෙන ගොඩක් කල්. බෞද්දයින්ගේ අයිතීන් සුරකිනවා කියලා ඈවිල්ලා කොන්දේසී රහිතව මහ එකාට කියලා ඈරගෙන අපිට කොකා පෙන්නවා. පොඩ්ඩ්ක් හිටපන්කෝ, අට වෑනිදායින් පස්සේ සිවුර ඔලුවේ ඔතලා තොපිට පෝලින් දාන්නේ, පාහරයා

189 weeks ago @ http://www.lankahotnew... - Veteran journalist Mah... · 1 reply · +20 points

ඈති යන්තම් තවත් එක් "ගූ ගොඩක්" පස් වලට යට වුනා.

204 weeks ago @ http://gossipbook.lk/ - රයිස් කු... · 0 replies · +4 points

ඔව්, ඔව් මහින්දයා රජ වුනාම තොපිලා වගේ අපතයෝ, මෑරයෝ, හොරෑ, මන්කොල්ලකාරයෝ, ජාවාරම්කාරයෝ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා අපට රටක් නෑති කලා. නොදකින් මූකලන් බස්සා..

206 weeks ago @ http://gossipbook.lk/ - හොරෙන් ව... · 0 replies · +5 points

ඈයි බන් මහ එවුන් සින්හරාජය මෑද්දෙන් පාරවල් කපලා හෝටල් හදන කොට වටේ ඉන්න එවුන් මෙහෙමවත් දෙයක් නොකලොත්නේ බන් පුදුමේ. "අපිට හොරෙන් අපි විකිනෙන රටක් ඕයි මේක",,,