terjeoslo

terjeoslo

61p

2 comments posted · 24 followers · following 0

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Nå lønner... · 0 replies · +3 points

Sorry,helt uenig.

1) Magasinene I høyden har ofte ikke plass, eller plass nok. Da er det liten/ingen sparemulighet.

2) Nei, jf punktet over + jeg snakker om å flytte overskudds energien og eller flytte energien nærmere kundene, slik at veien dit blir sikrere, billigere og mye kortere.

3) Du har missforstått dette. Intektene teller og disse kan bli store.Pumpe opp for 4 øre og produsere til kanskje 60øre. Det kaller jeg god Busniss. Fenomenal fortjeneste! Og det er viktig, også for kundene, fordi pumpekraft kan kutte pristoppene kraftig, men også redusere minimunsprisen litt.

4) Kilder på denne utregningen, ønskes. Vann har et stort energipotensiale. Det er galskap å gjøre dette med et fall på 10meter, men 100 - 500meter, er noe helt annet Da blir også magasinbehovet et annet.

Magasinet I bunnen, kan ofte hente vann fra elver og innsjøer, silk at kostnaden ved å etablere disse ofte er nesten 0kr. Høydemagasinene er relativt billige, jf de alternative kostnadene, kull, linjer, atom, mere annen utbygning, også de dyrere I fjell haller. Eks 580mil kostet en 11km 2felts tunnel som ble åpnet nettopp. Trekk fra 30% grunnet asfalt, veimerking, lys og sikkerhet. Mye plass I et slikt volum.

Husk å ta at magasinet kan fylles nesten hver natt, og at en slipper kostnadene ved dyre linjer, kull, atomkraftverk osv.

Er det ikke slik at vannkraftverk (med en vanlig dam) kun koster ca 6øre pr kwh, mens ny Kullkraft koster 0,6- 1kr å etablere? Og vil ikke kostnaden bli lavere her, fordi en kan tømme magasinet helt hvet døgn?

Ikke redd for økonomien I prosjeket.

5) Nei, jf mine tidligere innvendinger.

Nve sine ukentlige Kraftsituasjons rapporter, viser sjelden til at de har regnet mye (vannet blir liggende I magasiene), som den viktigste faktoren for prissettingen. De viser nesten ukentlig hvor mye eller lite det har blåst. Vindkraft er nå blitt en så stor resurss at den har even til å kraftig heve eller senke strømprisen. Vindkraften (og solkraften) har spesielt om natten ikke noe sted å gjøre av seg.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Nå lønner... · 3 replies · +22 points

Pumpekraft, vil bli mere og mere interesant, fordi:

1) Mye penger å tjene her! Tapet på 13% (eller la oss si 20%), er lite sammenlignet med prissvingningene.

2) Kan bli et viktig bidrag til å øke andelen fornybar energy (lagrer sol og vindkraft, som ellers går tapt).

3) Digitale strømmålere, som registerer forbruk pr time. Vil føre til større daglige prissvingninger. Og derfor blir økonomien I å pumpe opp vann bedre. Det er også litt plass I Norske magasiner til å pumpe opp overskudd fra vind og sol kraft fra Europa. Fordi når det blåser, spesielt om natten I Nord Europa, blir strømmen veldig billig.

4) For å slippe å bygge ut så mange "Monstermaster" som planlagt. Kan en lage mindre magasiner (kanskje I fjellhaller), nærmere forbrukerne. Magasiner som fylles hver natt (via linjer som er nesten "arbeidsledige" om natten), og tømmes når forbruket er stort. Glem ikke å regne inn, besparelsen ved at en reduserer behovet for utbyggning av så mange lange og Nye "Monstermaster".

5) Ikke bare tenk "Norge som Europas batteri" (debatten om å lagre overskudds sol og vindkraft fra Europa I Norske vannmagasiner), men tenk Europa som Europas batteri.

Her kan en hver natt føre over store mengder strøm via ledig linjekapasitet om natten, og så pumpe vann opp I vannmagsiner nær f.eks. London, Rhur og Benelux landene. Vann som en lager strøm av neste dag.

Siden disse magasinene stort sett fylles på nytt neste natt (vind fra Nord Europa, eller om det ikke blåser med Norsk vannskraft), trenger ikke magasinene være så veldig store, og de kan lett legges I fjellhaller (har ikke hørt om at miljøbevegelsen ønsker å bevare innsiden av et fjell:-) ).

Slike pumpekraftverk, nær der størstedelen av forbruket skjer, vil bedre forsyningsikkerheten betydelig.