Teknisk Ukeblad

Teknisk Ukeblad

84p

53 comments posted · 4 followers · following 0

214 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Tu.no rydder redaksjon... · 0 replies · +4 points

Hei!

Bidragsyternettverket behandles som ordinært redaksjonelt innhold, med faktasjekk, tilsvarsrett etc. Innholdet vil derfor gå gjennom et deskledd før publisering.

Forumet skal modereres, og innhold som bryter retningslinjene vil bli fjernet.

Nytt forum vil også medføre et nytt system for artikkelkommentarer. Hvilke krav vi vil sette her, i forhold til registrering og synliggjøring av navn, kommer vi snart tilbake til. Men fint å få debatten igang blant våre lesere!

214 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Tu.no rydder redaksjon... · 2 replies · +5 points

Hei! Alle som skriver i bridragsyternettverket vil bli presentert med en personlig profil. Denne inneholder fullt navn, bakgrunn og profesjon/tittel.

214 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Tu.no rydder redaksjon... · 0 replies · +3 points

Hei! Avtale/kontrakt inngås mellom oppdragsgiver (TU) og skribentene vi inviterer. De som inviteres får fremlagt et konkret forslag.

217 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Norges eneste atomreak... · 0 replies · +13 points

Takk for innspill og meninger, folkens. Ingenting er bedre en engasjerte lesere. Deres tilbakemeldinger bidrar til å gjøre oss bedre.

TU forsøker å dekke teknologi-Norge fra alle vinkler - fra det rent tekniske, til økonomi, politikk og rammebetingelser som bransjene er avhengige av. Hver enkelt artikkel gir ikke et komplett bilde av et stort og viktig sakskompleks, men over tid forsøker vi å belyse flere vinkler. Dette er ikke det siste (eller første) som skrives om atomreaktorer.

Eierne Tekna og Nito har for øvrig ingen påvirkning på TUs journalistikk, redaksjonen opererer helt uavhengig.

Mvh
Svein-Erik Hole, redaktør tu.no

229 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Kjetil (26) er eneste ... · 0 replies · +5 points

Du har rett, en liten glipp der. Bildet er fra 8. etasje. Er rettet nå.

229 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Kjetil (26) er eneste ... · 1 reply · +14 points

Hei, Geir!

Dessverre fikk vi ikke lov til å ta bilder der folk satt og jobbet, men jeg kan utfylle litt:

På New York-kontoret sitter de i åpne landskap, men på grunn av den gamle bygningens kontruksjon er ikke hver avdeling så veldig stor. Noen steder sitter 20-30 mennesker, andre steder 10. På hovedkontoret i Mountain View er de åpne kontorlandskapene mye større.

Google har veldig mange telefonrom/stillerom, hvor folk kan lukke seg inne når de trenger fred.

Mvh
Svein-Erik Hole

235 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - 13 magiske Mac-snarveier · 0 replies · +4 points

Takk, viktig presisering. Er korrigert.

235 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Enkel og brukervennlig... · 0 replies · +1 points

Hei, i versjon 1.3.8 ble klokka fullt Strava-kompatibel: http://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a...

240 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Her kommer etterretnin... · 1 reply · +3 points

Takk, det er nå korrigert!

240 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - De har 638.000 i l&osl... · 0 replies · +2 points

Hei, Kenneth.

Journalist Lars Taraldsen vil svare på noen av de mest konkrete kommentarene.
Helt generelt kan jeg forsikre om at TU ikke har noen egen agenda, som enkelte mistenker. Vi produserer objektiv journalistikk, og de som følger med vil se at vi også har mange saker hvor det rettes kritisk søkelys mot oljeselskapene.
Vi skriver daglig saker som kan være ubehagelig for enkelte lesere og bedrifter, det er en naturlig følge av samfunnsoppdraget til et uavhengig nettsted/magasin. Men hvis det kan påpekes feil i noen av våre saker, skal dette korrigeres umiddelbart.
Forslag til oppfølgere og alternative innfallsvinkler tas med videre. Flere gode innspill har kommet i denne debatten.

Mvh
Svein-Erik Hole, redaktør tu.no