shalling

shalling

8p

5 comments posted · 1 followers · following 0

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - B?gekraft pumper vann ... · 0 replies · +1 points

4000 tefat blir altså til 1 hel Watt. Ehh høh

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - B?gekraft pumper vann ... · 0 replies · +1 points

Ett tefat har kapasitet på 0.25 mW? Eh eh.

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - B?gekraft pumper vann ... · 0 replies · +1 points

Det er vel engelske standardmål. Tynn slange på størrelse med tefat, eh hehe

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Firefelts moto... · 0 replies · +1 points

Hele samferdselssektoren har med dette blitt gradvis rasert over mange år, og med et av Europas dårligste veinett bråsnur nå regjeringen og og skryter av og ha lagt ut tiltakspakker som skal gjøre årevis av forfall bra igjenn.
I realiteten er de milliardene ekstra ikke mere enn det vegtrafikksjefen hevder at man trenger til vanlig vedlikehold.
Og selv de små veiprosjektene som man nå skal få fortgang i, har likevel ca. en 10 års plan for ferdigstillelse, og da er det også slik at disse prosjektene har vert diskutert gjerne i minst 20-30 år allerede!

Dette pga. som Helge Røed nevner om distriktspolitikken, der flere distrikter skal bli enige om veiene som må utbedres. Det de fleste distriktene er blitt enige om er og vente på at veiene blir så dårlige at det er staten som må komme inn med midler av ulike årsaker.

Det eneste positive politikerne mener om bilen er at de tar inn inntekter på bilen og disse brukes på andre områder i statsbudsjettet, dessverre.

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Firefelts moto... · 2 replies · +1 points

Det virker som det blant politikere i Norge alltid har vert slik at bil er en luksus som man ikke har godt av. Dette har i sin tur ført til en holdning som at det og bygge veier som er bra nok til og ta unna den trafikken som finnes, og alltid kommer til og finnes, på en effektiv måte har blitt betraktet nærmere som sløsing.
Og det å bygge veier med tanke på fremtidens økte trafikk er et sosialistisk skjelsord.

Unnskyldninger som at det er inflasjonsdrivende og bygge nye veier faller på sin egen grunn da det er fri konkurranse, og de midler som er brukt ikke engang har vert nok til og vedlikeholde eksisterende veinett.