පාරිලි ගොයියා

පාරිලි ගොයියා

163p

107 comments posted · 14 followers · following 0

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - ඉන්ධන බෙ... · 0 replies · +1 points

ගොන් කතා කියන්නේ නැතිව හිටපන් ..... conference එකකට එනකොට කවුද යකෝ ගෙදරින් වතුර අරන් එන්නේ ?

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - සල්මන් ක... · 0 replies · +20 points

සල්මානුත් බැක් සයිඩ් ඔකේද බබා කියල අහනවද දන්නේ නෑ .... :D

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - සිද්ධාල... · 1 reply · +75 points

RIP Legend !
(සිද්ධාලේප වෙද මහත්තයාගේ වැඩක්)

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - ළමා අපචා... · 2 replies · +26 points

කෙලින්ම නිවන් යන්න ඇති...

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - ගම්පොළ 12 ... · 1 reply · -4 points

ශිවන්යා බලන්න ගියාද දන්නේ නෑ

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - ඝාතනයකි... · 0 replies · +10 points

අන්සතු ඔබ වෙත මගෙ හිත බැඳිලා
ඔබ ගැන සෙනෙහස හිත තුල පිරිලා
සම්මතයෙන් පිට ප්‍රේමෙක වෙලිලා
මග හැර යන්නට බැරිලෙස බැඳිලා

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - ඉතිහාසය... · 0 replies · +30 points

උණුසුම් සුබපැතුම් !!! හස්බන්ඩ් වයිෆ් දෙන්නටම නියමෙට ජරාව කන්න පුලුවන් වෙයි....

3 years ago @ http://www.gossiplanka... - මුල්පිට... · 0 replies · +3 points

Bandula is a Legend.

3 years ago @ http://www.gossiplanka... - සිකුරාද... · 1 reply · +7 points

Rest in Peace !

3 years ago @ http://www.gossiplanka... - ආර්.සම්බ... · 0 replies · +25 points

ඉක්මනින්ම නිවන් සුව ලැබේවා !!!!!