ගජමැන්

ගජමැන්

167p

226 comments posted · 1 followers · following 0

9 months ago @ http://www.gossiplanka... - පාතාල නා... · 0 replies · -2 points

ඇයි උබලගේ ගෑනු පත්තිනි අම්මලාද

10 months ago @ http://www.gossiplanka... - සූර්ය බල... · 0 replies · +11 points

මුන්ට තෙල් වලින් කොමිස් ගහන්න බෑ එකයි මේ. සක්කිලි බල්ලෝ

11 months ago @ http://www.gossiplanka... - අරවින්ද ... · 2 replies · +56 points

මුරලි පචවෙලා නැ? දන්න තරම තාම

11 months ago @ http://www.gossiplanka... - චන්දිමා... · 0 replies · +11 points

Very true. Well said.

11 months ago @ http://www.gossiplanka... - 🔥 ශානි අ... · 0 replies · +4 points

GSP bale

12 months ago @ http://www.gossiplanka... - පළමු එක්... · 0 replies · +3 points

Where is Dikwella? Most consistence batter currently.

1 year ago @ http://www.gossiplanka... - කොරෝනා ... · 0 replies · +29 points

මොකෝ වෙනදට කියල වෙනසක් තිබුන කියලද? කොහොමත් ප්‍රමාදයි එහෙමත් නැත්තන් අවලංගුයි.

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - සමීක්ෂණ ... · 0 replies · +22 points

Ela comment eka

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - වතුකරයේ ... · 0 replies · +1 points

Sarcasm at it's best!!

2 years ago @ http://www.gossiplanka... - සජිත් වා... · 2 replies · +65 points

මම නම් කැමතිම "මෙ රටේ මිනිස්සු තනිකර කෙලින්නේ පිස්සු"