okhustad

okhustad

4p

3 comments posted · 38 followers · following 0

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Bilen blir ubr... · 0 replies · +5 points

Dettet oser av tåkeprat ... kan noen vennligst få disse dresskledde tåpene ut av sine stillinger og få inn noen som fakstisk har en traffikant og kundevennlig tilpassning. All samferdsel henger sammen og det henger sammen med byplanlegging. Det betyr i parksis at alle disse firmaene/etatetene burde jobbe sammen i ett felles prosjekt.

Smartere design - når gang/sykkel og bilveier krysses utsettes alle trafikantene for risiko, dette øker antallet ulykker, og senker gjennomstrømmning for samtlige traffikanter. Smartere kryssløsning kan gjøre mye for å øke effektiviteten. Det er dårlig med plass så dette er ikke enkelt, men skal man noen gang få til en fungerende samferdsel i alle norske byer, må man ta seg råd til dette.

Få banetraffikken under jorden. Alle skinnegående fremkomstmiddler bråker infernalsk og tar mye plass, dessuten oppstår det mange problemer for t-banen pga våt snø og is osv. Dette hadde ikke skjedd dersom banen lå under jorden.

Få gjennomfartstraffikken ut av byenene, istedet for gjennom, i dag går 2 av norges mest traffikerte veier gjennom Oslo, i tillegg brukes disse europaveiene som lokal vei, er det rart det blir mye forurensning, kø og dårlig plass?

Vekk med trikken, den er kanskje kapasitetseffektiv men bråker infernalsk, er farlig for andre traffikanter, og krever enormt med vedlikehold på skinne og veinett, i tillegg til at den krever enormt med areal, dessuten så er trikkeplattformene som legges midt i veien (Jernbanetorget, Carl berner, Nasjonalteateret) garantert å skape kø og lav fremkommerlighet siden alle passasjerende må krysse veien. Og om ikke det var nok står hele oslo står i stampe fordi det alltid er masse arbeid som skal gjøres på trikkelinjene. Bytt de ut med buss og Bane.

Vekk med bompengeringene. Disse fører til at all traffikk må kanaliseres vi av noen få "gateways" som gir mye unødvendig trafikk fordi man må gjennom gatewayen i stedet for å kunne ta korteste vei. Dette øker presset på europaveiene, total trafikk og utslipp. Dessuten er det skrekkerlig dyrt. Å betale ned veiene med bompenger er som å kjøpe hus med forbrukslån. Ingen med vettet i behold hadde gjort det.

Flere parkeringsplasser, norske myndigheter har aldri forstått behovet for bil, eller utbredelsen, bil er lik personlig frihet og det kommer alltid til å bli verdsatt. Det finnes knapt parkeringsplasser i Oslo, det må gjøres tiltak og lage store offentlige parkeringsplasser og parkerings bygg, slik at folk ikke trenger å parkere langs veiene, om man gjør dette er det også plass til f.eks dedikerte sykkelveier.

Dristrikstpolitikken gjør det mindre effektivt å bruke kollektivt i Norge enn andre steder, her må man velge, enten kan vi satse på byer og kollektivt eller vei og distrikt. Sånn man gjør nå distrikt og kollektvit (spesiselt på bane) er svært idyrt/nneffektivt og lite brukervennlig (pga, få avganger). Det er dømt til å misslykkes nesten uansett hvor mye penger man kaster på det bålet.

Godt å få rast fra seg litt :-)

14 years ago @ Teknisk Beta - Mediedagenes pinligste... · 0 replies · +2 points

Mediehusenes dilemma er at så lenge en kilde tilbyr nyhetene gratis så blir det svært vanskelig for alle de andre å ta betalt for den samme tjenesten. Dette fungerer litt som når den foran deg i en sal reiser seg opp for å se bedre. Da må du reise deg opp for å se i det hele tatt, og alle bak dere igjen, osv.... Til sist ser alle like dårlig som de gjorde før, men er i en litt mindre komfortabel situasjon enn tidligere. En annen analogi for dette er å "pisse i boksa når det er kaldt".

Dessverre for mediehusene så er det alltid noen som kommer til å reise seg opp når dette blir mulig, så da gjenstår i realiteten to valg enten kan de ta steget videre eller så blir de utkonkurrert.

Når det kommer til spørsmålene rundt hvorfor det ikke eksisterer businessmodeller for mediehus på internettplattformen, så er svaret fler-delt. 1. internett som plattform er fortsatt ung og alle mulige modeller har ikke blitt utforsket enda. 2. De som tar avgjørelsene er ofte seniorer som ikke henger helt med i teknologi utviklingen. Det er vel strengt tatt de i alderen 15-30 år som mest sannsynlig ligger lengst fremme på kunnskap på teknologi utforsknings-fronten. 3. It-avdelingene er ofte ikke med i disse besluttingsprossesene, selv om det kanskje er nettopp it-avdelignene som har best innsikt i hvilke tekniske løsninger som eksisterer og\eller er mulig.

Tilsist så vil jeg legge fram det kontroversielle forslaget, er dagens mediehus uegnet for Internett plattformen? Jeg kan generelt lite om hvordan journalistikk fungerer, men filosoferer her om hvor verdiene ligger på internert plattformene.

Hva har verdi? De aller ferskeste nyhetene, de som ditt mediehus kan levere før alle andre. De gode artiklene som er godt skrevet og gjennom tenkt, nisje artiklene de som bare din avis tar tak i, bildene som dine fotografer produserer, til sist så vil jeg ta med reportoaret av gamle artikler man kan bruke som kilder.

Jeg stopper her ... men poenget er at man må sette seg ned å tenke, hva har verdi, og hvem er villige til å betale for det under hvilke betingelser? Det som helt sikkert ikke hjelper er å drømme om gamledager da man lett kunne operere med fete marginer for dags gamle nyheter i en papiravis.

14 years ago @ Teknisk Beta - Mediedagenes pinligste... · 2 replies · +1 points

Som du påpeker så har vannet verdi fordi: 1, man for det er ikke gratis tilgjengelig akkurat der og da og de gratis tilbudene som er kan være vesentlig dårligere. Men like fult synes jeg det er utrolig at noen kjøper vann til 28,50 for en halv liter, det har jeg ærlig talt aldri forstått.