බඩුවක්

බඩුවක්

64p

19 comments posted · 3 followers · following 1

10 years ago @ Gossip9.com - රුසියාව... · 0 replies · -5 points

ඇයි මේක දකුණු කොරියාවට කඩාගෙන වැටුනේ නැත්තේ?
:(

10 years ago @ Gossip9.com - හැකි තරම... · 0 replies · +17 points

අපි කෑවොත් උෂ්නයි කියන බල බැලුවා ජපනා හැම තැනකින්ම අල්ලාගෙන යනවා.
hikzz

10 years ago @ Gossip9.com - මුස්ලිම... · 1 reply · -4 points

media coference about halaal issue by jamiyathul ulama -must listen
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embed...

10 years ago @ Gossip9.com - මරදානේ ව... · 0 replies · +5 points

කොරියවෙත් මෙහෙම නෑ. මන් වගේ වල් පිලිපින් ගෑණු ඉන්නව ඕන තරම් ඕන දෙකට ඕන වෙලාවක. ආයි ඉතින් හු..... ගියාට හු....... අරන් යන එකක්යැ...
. :*

10 years ago @ Gossip9.com - ගණිත හා ... · 1 reply · +13 points

මේකත් ආණ්ඩුවේ පට්ට බොරුවක්! ඕන ඔට්ටුවක්!!!
බලන්න තව ටික දවසකින් ඕක මාරු වෙන හැටි!!

10 years ago @ Gossip9.com - ගණිත හා ... · 0 replies · +2 points

onna balanna thawa tika dawasakin meka boru kiyala eli wenawa ... Ona ottuwak

10 years ago @ Gossip9.com - ගණිත හා ... · 0 replies · +2 points

meka sure da? Computer jil mart ekak wenna barida?

oya beliaththe kapati yakku sure ne..

10 years ago @ Gossip9.com - සුමනා ගෝ... · 0 replies · +1 points

mama e wage nadda?
:*

10 years ago @ Gossip9.com - බමන රැඟු... · 0 replies · +3 points

අනේ මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ගූගල් එකට දාන හැටි කියල දෙන්නකෝ. පින් සිද්දවෙයි !!!