මීවනපලානේ ජයා

මීවනපලානේ ජයා

123p

45 comments posted · 2 followers · following 0

386 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Business Woman\'s Doub... · 0 replies · +3 points

සහතික ඇත්ත.

387 weeks ago @ http://www.gossiplanka... - Siri Daladagamanaya Fi... · 0 replies · +13 points

කාටත් වඩා කෑල්ල සෝමක්කා..

388 weeks ago @ Gossip9.com - නොකියා ඇ... · 11 replies · +98 points

නොකියා සමාගම රාවණා රජතුමාගේ කාලයටම දිවයන්නක්. රාවණාට නොකියාම ගොස් මොබයිල් ෆෝන් හැදූ නිසා ඒ සමාගම නොකියා යැයි නම් ලැබූවේ. රාවණා ඉපදෙන කාලේ සේල්ස් බහින්නේ සහ චාටර් වෙන්නේ ඒ නිසා. කෝ මේ ආචාර්ය ජයරත්නයා.. අර පූර්ණිකාව ලියන්නේ..

390 weeks ago @ Gossip9.com - හැරී කුම... · 0 replies · +10 points

බලන්න හසන්ත මහත්තයා පිංවත් පුත් කුමාරවරු.. මේව දකින්න පිං කරල තියෙන්න ඕන හසන්ත මහත්තයා. අපේ කුමාරවරුන්ටත් මේ විදියෙම ආචාරයක් කරන්නෙ කවදද කියල මං බලාගෙන ඉන්නේ හසන්ත මහත්තයා...පොඩ්ඩක් ඉන්න සරම මාරුකරගන්න ඕනෙ..

390 weeks ago @ Gossip9.com - හැරී කුම... · 2 replies · +55 points

බලන්න හසන්ත මහත්තයා පිංවත් පුත් කුමාරවරු.. මේව දකින්න පිං කරල තියෙන්න ඕන හසන්ත මහත්තයා. අපේ කුමාරවරුන්ටත් මේ විදියෙම ආචාරයක් කරන්නෙ කවදද කියල මං බලාගෙන ඉන්නේ හසන්ත මහත්තයා...පොඩ්ඩක් ඉන්න සරම මාරුකරගන්න ඕනෙ..

සූරියා...

391 weeks ago @ Gossip9.com - ගිලුණු න... · 6 replies · +16 points

රාවණා මන්තරේකිං තෙල් අයිංකරන්න ගුරුතුමා...කෝ මේ ආචාරියා..?

391 weeks ago @ Gossip9.com - රෝවර් යා... · 1 reply · +16 points

හඳට ගිහිං ආවෙ නැත්තං එලම තමා.

391 weeks ago @ Gossip9.com - දුෂණය කො... · 4 replies · +64 points

වෙඩි කනවද පු# දෙනවද?

391 weeks ago @ Gossip9.com - රෝවර් යා... · 6 replies · +22 points

අපේ වර්ගපූර්ණිකාවෙ උන්නැහේ නං ඕව තඹේකට මායිං කරන්නේ නෑ. හෙළයො ලු නේ ඕකෙත් හිටියෙ. අපි ඉස්සර ඕක යටත් කරගෙනත් හිටියලු.

391 weeks ago @ Gossip9.com - මුතුහෙට... · 0 replies · +17 points

නිශාන්ත - නිශා- අන්ත - ‍රැයේ අවසානය..

‍රැයේ අවසානයේ ළඟාවන්නේ උදෑසනයි. උදෑසනින් සංකේතවත් වන්නේ රාවණා රජුගේ පිබිදීමයි. රාවණා රජු බලයට පැමිණි වහාම යගදාවෙං ටොකු දෙකක් ඉල්ලල දෙයි අපේ වර්ගපූ ලොක්කා මුන්ට.