lyminhtriet

lyminhtriet

7p

10 comments posted · 1 followers · following 0

566 weeks ago @ http://www.gaquayblog.... - Tản mạn từ doi t... · 0 replies · +1 points

A thích xài disqus hơn cái intense này. Tuy nhiên xét về mặt tính năng thì cả hay như nhau cả...
Cám ơn em nhé..

635 weeks ago @ Còi tre - Miniature City HCMC · 0 replies · +1 points

hi hi...

635 weeks ago @ Còi tre - Miniature City HCMC · 0 replies · +1 points

Tuyệt!

635 weeks ago @ Còi tre - chuyện nhỏ… · 0 replies · +1 points

Đúng rồi Pavel... cái chính là làm sao nâng được cuộc sống người dân lên tự dưng họ ý thức việc tiếp thu kiến thức hơn... đó là giải quyết cái gốc

635 weeks ago @ Còi tre - chuyện nhỏ… · 0 replies · +1 points

Hi hi người Việt nam hiện tại có trào lưu đặt tên con rất "sến" kiểu giống ca sỹ: Thiên trường Địa Hải...cũng đâu có khác gì san u san ốc đâu em... =))

635 weeks ago @ Còi tre - LIÊN LẠC · 0 replies · +1 points

Đã add link blog Taiki. Chúc vui :)

635 weeks ago @ Còi tre - LIÊN LẠC · 0 replies · +1 points

Hi Pavel! Tks

635 weeks ago @ Còi tre - Cappuccino, Latte, Mac... · 0 replies · +1 points

Nguyên tắc là nó phải load lại trang thì mới nhớ được tên và địa chỉ email. Cho nên khi em post 1 comment Intense chưa load lại trang nên nó chưa nhớ. Nếu e nhấn f5 để refresh thì tự động nó sẽ nhơ tên và email. :)

636 weeks ago @ Còi tre - Cappuccino, Latte, Mac... · 0 replies · +1 points

636 weeks ago @ Còi tre - Test · 0 replies · +1 points

Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test
Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test
Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test