knutset

knutset

68p

85 comments posted · 6 followers · following 0

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Lyst til å jobbe... · 8 replies · +12 points

Fortell hvilken el. bil du hadde med utslitt batteri. Viktig at dette kommer fram da det som regel er 8 års garanti på batteripakken.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Sjokkrapport advarer: ... · 1 reply · +1 points

En reduksjon på 100 - 200 tusen arbeidere høres nokså uansvarlig ut da oljeindustrien (installasjonene) er helt avhengig av oppgraderinger, service og vedlikehold. Å redusere service og vedlikehold kan få fatale følger som kan koste enorme summer og i verste fall mange liv.
Det er mange måter å spare på, men det aller viktigste er ansvarlighet for sikkerheten på installasjonene blir ivaretatt slik at en ikke øker risiko for en katastrofe med enorme utslipp og tap av liv.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - «Vill Tesla-jakt... · 2 replies · +8 points

Antar at du Geir Inge vet at det går med en del strøm og diesel før en kan fylle tanken på bensinstasjonen.
Først letefartøy så borerigg, dagens oljefeltet bygges ut med strøm fra land, disse oljefeltene blir regnet som storforbrukere av strøm. Oljen tas opp og raffineres, noe som igjen krever store energimengder. I tillegg vil plattformer kreve standby båt + supplybåter som leverer varer igjennom hele oljefeltets levetid.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Miljøorganisasj... · 5 replies · +2 points

Rar påstand du har.
Eksempel hvis alle bytter til led pærer og at en sparer 20 watt per lyspunkt.
20 watt x 2 millioner led pærer vil gi en total effekt-besparelse på 40 000 000 watt / 40 tusen kW.
Er dette lys som står på 24/7, eksempel i mørke ganger eller foretinger så får vi en årlig besparelse på 350 400 000 kWh noe som igjen tilsvarer årsforbruk til 18 tusen boliger.

Nå brukte jeg et lavt antall lyspærer, vinterstid vil en ikke få særlig varmen fra led i samme grad, uansett vil en spare en hel del på kjøling om sommeren. Totalt når en snakker om millioner av punktforbrukere som reduserer forbruk så vil dette helt klart vise igjen på totalt forbruk. I Europa er det snakk om flere hundre millioner lyspærer. De som mener at ny teknologi som reduserer energiforbruk eller endre vaner til lavere forbruk ikke har noe for seg bør tenke seg godt om.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Stortinget krever at L... · 3 replies · +6 points

Det er bra for klimaet, for det reduserer utslippene fra feltene betydelig, sier SVs Heikki Holmås til Teknisk Ukeblad.
Helt greit at alle får uttale seg, men dette blir feil. Konsekvens er økt utslipp en annen plass, dagens gassturbiner utvikles stadig slik at de blir mer energieffektive. På Ekofisk har de faktisk dampturbiner med varme fra gassturbiner.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Stortinget krever at L... · 0 replies · 0 points

Godt spørsmål, blir det neste at gassen skal trykkes ned i bakken igjen slik at den ikke forbrennes!! Dette blir for dumt. Kraftkrevende landbasert industri vil vel med tiden oppleve knapphet på strøm pga. oljeindustrien som egentlig er en midlertidig enorm energiresurs som pussig nok blir det motsatte for Norges forbrukere ellers.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Forsker: Kildesorterin... · 4 replies · +9 points

Alt vi foretar oss krever energi. Vi opptar energi ved at vi spiser, til dette kreves det enorme mengder mat når en snakker om milliarder av mennesker. Dette krever transport og storindustri. Verdens befolkning vokser med ca. 200 000 daglig. Energieffektivisering og bedre resursutnyttelse blir et helt nødvendig tema. Det beste miljøtiltaket hadde faktisk vært redusert verdensbefolkning noe som vist nok er tabubelagt.

Sysselsettingstiltak er ikke noe industrien finner på, industri baseres på bærekraftig lønnsom virksomhet. Antar at de fleste ikke vil ha redusert livsløpsstandard / komfort, vi ska ha ska ha som måken sier. Det vi vil ha er et godt liv uten at dette skal gå på bekostning av total resurskapasitet, dvs vi gjenvinner det vi kan istedenfor å bruke opp osv.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Forsker: Kildesorterin... · 7 replies · +9 points

Hva den enkelte gjør har nærmest 0 gevinst, noe helt annet blir det når millioner ledes i en retning som skaper arbeidsplasser samtidig som en utnytter resursene mer effektivt. At en ser negativt på alt blir feil, folk må ha arbeid, gjenvinning er en lønnsom industri som får folk til å forsøple mindre.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik får du batt... · 0 replies · 0 points

Se der ja. Espen du fant løsning, en kan da lure på hvorfor standard kabel blir levert med en ukurant løsning som fører til ulovlig tilkobling hvis en ikke avlaster vekten.
Hadde jeg hatt el bil så hadde jeg kjøpt en slik ganske kjapt, eller jeg hadde forlangt en slik leding du refererer til ved kjøp av elbil.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik får du batt... · 2 replies · +1 points

Har lagt merke til denne svære klumpen på ledningen, denne styringboksen veier mer enn det kontaktene er beregnet for. I en garasje monteres det selvfølgelig et oppheng, ellers så har vel mange sett at disse boksene henger fritt og belaster veggkontakten med hele sin vekt.

Kan ikke fatte nødvendigheten av at denne styringsenheten ikke kan installeres i selve bilen istedenfor på ledingen. Er det noen som har et fornuftig svar på hvorfor når det finnes andre enklere løsninger.