knut_erik_b

knut_erik_b

67p

85 comments posted · 13 followers · following 0

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Automatiske st... · 0 replies · +1 points

"Ellers så er det ganske forvirrende meldinger fra kraftbransjen, noen mener at nettet er sprengt og at det blir store problemer med økt effektuttak, spesielt med 11 og 22kW lading av enkelte elbiler. "

Da snakker du om et helt annet nett enn det nasjonale energinettet - viktig å skille snørr og barter :-)

Enkelte lokale spredenett kan være sprengt allerede, vanligvis siden de er gamle og man allerede utnytter særlig trafoer til fulle - eller fordi man har gamle 230V IT-nett istedet for moderne 400V TN-nett som har *mye* høyere kapasitet inn til sikringsskapet ditt. Andre steder kan det være f.eks. gamle boligfelt eller hyttefelt som er blitt kraftig bygget ut i de senere år, slik at felle inntak til området eller trafoen ikke er dimensjonert for et par prosent effektøkning.

Tilgangen på produsert strøm og kapasiteten i det nasjonale høyspent-transportnettet takler uten å blunke at alle biler i Norge er elbiler. Eneste effekt ved 2 millioner elbiler vil i den sammenheng være at krafteksporten synker noe.

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Automatiske st... · 0 replies · +1 points

Det er uregulert/umagasinert vannkraft som gjør at prisene i enkelte sammenhenger kan falle til 0 - dersom uregulert kraft dekker >100% av forbruket og all regulerkraft er skrudd av.

I tillegg gjør stadig større kraftlinjer til utlandet det slik at ved effekt-toppene vil det være lønnsomt å eksportere, noe som også driver prisene opp f.eks. om ettermiddagen. Totaleffekten av linjene vil også harmonisere norske energipriser generelt med Europa etter hvert - selv om på kort sikt er overskuddet vårt for stort til at slike effekter slår til.

Uansett, det er liten tvil om at det vil bli større pris-/effektvariasjon over døgnet når man kan selge strøm til utlandet dyrt om ettermiddagen og importere nesten gratis om natta. Dette vil gi stadig større insentiver for å utnytte styring basert på AMS-målerne. Samtidig vil norske enrgiselskaper og nettselskaper tjene stadig mer penger, og siden disse i stor grad er offentlig eid vil dette komme hele nasjonaløkonomien til gode.

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her bygger de nytt kra... · 0 replies · +1 points

Offshore vindkraft burde da absolutt være med i fremtidsbildet ditt, sammen med direkte varmefangst fra solen
- og termiske kraftverk er også noe vi burde kunne bruke vår bore-teknologi til.

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - Madshus først i... · 0 replies · +1 points

Jupp, dette er nok viktig dersom skiene testes for spenn og andre egenskaper i slutten av prosessen, mens RFID-brikken limes på tidligere i prosessen.

Slike problemstillinger kan forsåvidt løses med QR-koder også, men fordrer et sentralt register som f.eks. forespørres fra f.eks. en App eller nettløsning. Da vil informasjonen ligge på en sentral server istedet for i brikken inne i skien.

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Ny rapport: Bensinpris... · 0 replies · +1 points

Tvilsomt om det er den endelige løsningen. Det kreves for det første veldig mye energi å produsere etanol, den kreves energi å distrubere den til fyllestasjonene, du må bruke energi på 'ekstra' bilturer for å fylle tanken din, det er stort energitap i selve Etanol->H2 prosessen, og så kommer et stort energitap i prosessen H2->elektrisitet.

Batteribiler har allerede i dag et tap på bare ~10% ifbm batteriene, de beste nærmer seg 7%. H2 eller Etanol->H2 har teoretisk minimumstap som langt overstiger dette - atså dødfødt utenom for spesialtilfeller (langtransport er kanskje et slikt tilfelle?)

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Ny rapport: Bensinpris... · 0 replies · +1 points

Jupp, jeg hadde engang en 72' Nissan 1200 - den brukte ca 0,5 liter på bykjøring og 0,45 på langkjøring.
Ser ikke at de aller fleste nye biler ligger særlig under denne i forbruk.

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Elkem Solar varsler ny... · 0 replies · +1 points

Dette er tradisjonell kraftkrevende smelteindustri.
- Ikke så mange steder i verden som har bedre forutsetninger enn Norge for dette pga både energipriser og tilgjengelig kompetanse.
- I tillegg er også smelteovnene som står fra REC-tiden ganske unike, de er egentlig ombygde/modifiserte ovner fra annen industri enn solcelleindustrien. Fordelen er at et ovnsrun produserte 64 blokker, og ovnene kan enkelt bygges om til å produsere 100 blokker per run. Typisk i industrien ellers var for 3-4 år siden langt mindre ovner som produserer 25 blokker per run

Resten av prosessene på Herøya under REC hadde ingen konkurransefortrinn ift resten av verden, og var mye mer arbeidsintensive - noe som er en direkte ulempe i konkurranse med lavkostland.

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her skal 1000 kilomete... · 2 replies · +2 points

Jupp allerede REC's 17%-paneler for 4 år siden hadde 12 måneders E-ROI (Energy Return On Investment)

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her skal 1000 kilomete... · 0 replies · +2 points

Solvirkningsgraden øker noe jo bedre panelet er rettet mot solen, mest fordi et skråstilt panel sett fra solen vil ha mindre areal til å fange opp lyset. For å ta ekstremtilfellet - et A4-ark sett fra siden har ikke store arealet :-)

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her skal 1000 kilomete... · 2 replies · +4 points

Nye, ferske solceller gir 17-21% solvirkningsgrad for polykrystallinske, og typisk 19-22% for monokrystallinske ved optimale forhold. Hvis vi sier 20%, så er det allikevel 33% mer enn din påstand!

Men, om jeg allikevel går ned mot tallene dine og sier 10% reell virkningsgrad, så havner vi oppunder 9.000 kWh per år, så du har et poeng mtp arealet du trenger å dekke. Men om du sier at en vanlig enebolig har 100 kvm, og at du dekker den mest ideelle siden av hustaket med solceller, så bør du jo ha ca 50 kvm tilgjengelig til formålet bare på taket. Da snakker vi fort om 20.000+ kWh per år produsert.
Mitt årlige forbruk i enebolig på 122 kvm er ca 20.000 kWh per år.

Så de aller fleste bør kunne dekke en betydelig del av forbruket sitt ved å dekke halve hustaket med solceller. Og så er vel ikke meningen å koble seg helt av nettet heller, så du vil alltid kunne bruke så mye du trenger uansett når du trenger det!

-

Om dette anlegget koster deg 200K NOK å installere, så er det typisk nedbetalt på 10-12 år. Da sitter du igjen med et nedbetalt anlegg som i utgangspunktet produserer ca 90% effekt av det det ga når det var nytt, og 80% etter 20 år, osv. Regner du 20 år levetid og litt serviceutgifter, så har du spart kanskje 30-40% på investeringen.