මුතු හූනා

මුතු හූනා

119p

21 comments posted · 1 followers · following 0

11 years ago @ Gossip9.com - මේ අල්ලන... · 0 replies · +12 points

me yakku me andala thinne Tiger Woods wane http://www.drfunkenberry.com/wp-content/uploads/2...

11 years ago @ Gossip9.com - පතන්පහෙ... · 0 replies · +4 points

මම පලවෙනි වතාවට පිබුරෙක්ගෙ පු#ක් දැක්කෙ

11 years ago @ Gossip9.com - පින්නවල ... · 16 replies · +37 points

මේක දෙවියන්ගෙ රහස් ප්‍රදේශයක් වෙන්න බැරිද..

11 years ago @ Gossip9.com - ලොව තඩිම... · 0 replies · +21 points

මම හිතුවෙ ලොකෙ ලොකුම පූසා ඉන්නෙ සුමනා ගෝමස් ට කියල..

11 years ago @ Gossip9.com - කොළොඹ බල... · 1 reply · +4 points

අපි ආන්ඩුවට කියනවා බල්ලන්ගෙ මානව අයිතිවාසිකම් කඩ කරන්න එපා කියලා...

11 years ago @ Gossip9.com - නිවාස ඇම... · 0 replies · +7 points

me mokekda ban me

11 years ago @ Gossip9.com - උදාරි දැ... · 0 replies · 0 points

ලස්සනයි හැබයි මූසලයි

11 years ago @ Gossip9.com - රන්ජන් ග... · 1 reply · +22 points

මේකෙ පිරිමි චරිතෙට දැම්මනම් හරි සාරංග දිසාසේකරව
"අනේ සන්සලා.. කියන්නකො ලමයෝ.."

11 years ago @ Gossip9.com - ස්වාධින ... · 0 replies · +47 points

මේක දාන්න තිබ්බෙ අටපට්ටමේ..

11 years ago @ Gossip9.com - අතුල හා ... · 3 replies · -39 points

ආක්ෂා කියන්නෙ මොනව උනත් ඕනම දෙයකට බය නැතුව පපුව ඉස්සරහට දාගෙන යන කෙල්ලෙක්