johnjohans1

johnjohans1

64p

7 comments posted · 4 followers · following 0

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Ny rapport: Færr... · 0 replies · +1 points

Nei, mange mener som deg at vi ikke trenger veier. Vi trenger ikke særlig transport på vei eller arbeidsplasser heller. Bare NAVe rundt å "kulen"
Du kan bare se på de eksisterende krøtterstiene.
Forøvrig skjønner jeg ikke helt hva Frp og E39 har med filetering av fisk i Kina å gjøre?

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Økte fartsgrens... · 0 replies · +1 points

Du får aldri Norske vegmyndigheter til å innrømme at å sette ned farten fører til færre ulykker.
De er oppdratt til å sette fartsgrensene så lavt som mulig, og at ved 0 km når vi 0 visjonen.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vil ha nesten dobbelt ... · 0 replies · -22 points

Har ikke Haltbrekken greie på hvor skinnene til NSB ligger og hvor mye av persontrafikk KM og varetransporten toget betjener.
Haltbrekken, NSB en den minste aktøren når det gjelder person transport, og godstransport.
Person bilen står for 96 % av persontrafikk/km.
Jeg tror Haltbrekken bør konsentrere seg om om virkeligheten, i behovet for transport for hvermannsen, og da ikke bare for folk i byene.
Samtidig må han forholde seg til hvordan vi skal få varene vi lever av å exportere, fra distriktene på bl.annet vestlandet og nord Norge effektivt ut av Norge.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vil ha nesten dobbelt ... · 0 replies · +1 points

Bare tull Hytte Hafjell. Brukte 1 time fra Lillehammer til Mjøsbrua på Søndag 15/3 kl 1600 1700. 3 ,5 timer til Oslo.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Oljekrisen er en enest... · 0 replies · +14 points

Har dessverre liten tro på at vi benytter sjansen til større utbygging av vei og bane. Dette henger sammen med flere forhold. Politisk klima i AP, SV, Venstre, og Krf for større vegutbygging er ikke tilstede, alle miljøverngrupperinger og større ungdoms politiske partier fra sentrum og ut på venstresiden protesterer tilogmed på mindre veg oppgraderinger. Mantra fra disse er at vi trenger ikke bedre veier, men transporten skal gå på sjø eller bane.
Vegvesenet under Terje Moe Gustavsen er en dysfunksjonell organisasjon som kun fungerer ved hjelp av innleide konsulenter.
Jernbaneverket og NSB bruker 10 - 15 år på prosjektering og gjenomføringsevne mangler.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vil Oslo la sykkelpoli... · 1 reply · +6 points

Olav. det er vel ikke slik at alle som ikke er enige med deg er " nettroll " og sykkelhetsere..
Det som vel synes unisont er at en del syklister ikke forholder seg til trafikkregler og opptrer til fare for seg selv og andre.
Selv å påpeke det åpenbare, i forhold til en del syklisters opptreden, bringer frem ønske om å stigmatisere andres meninger i forhold til din egen ved bruk av nyordet " nettroll ".
I forhold til antall syklister synes det være en overvekt av "sykklist troll" som foretar mange av de manøvrene som er beskrevet over.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Disse veiene får... · 0 replies · +1 points

Stilletiende og nordlendinger....? Du hører sikkert at det skurrer liiitttt..