jogeta

jogeta

32p

20 comments posted · 7 followers · following 0

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Telenor dropper planen... · 0 replies · +2 points

"oppslagsverk" var knyttet til telefonnummer. På dette nettverket som vi benytter nå er vi forlengst fritatt for å skaffe oss kunnsskap om tallkombinasjonen "ip-adresse".. Det samme gjelder nå for endel tale/videotjenester og det er vel bare et tidsspørsmål før den almene telefontjenesten flyter fritt i internettet.
Sikkerhet? Tja, ved årtusenskiftet ble det oppdaget at dublerte teletjenester gikk i samme fysiske jordkabel, ett nødagregat forsynte både den militære og sivile delen av et fjelltoppanklegg.
Ask eller Google eller hva de nå heter vil nok bli erstatteren for telefonkatalogen.

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Telenor dropper planen... · 2 replies · +1 points

"Fasttelefonen" kuttes ikke ut, dvs på den siste strekningen ut til kunden. Bakenfor vil vel pakkedata overta etterhvert. Gamle som vil beholde sin "gamle" telefon får nå en oldisutseende telefon hvor man putter inn sin mobil og man kan fortsatt leve i den gode gamle tiden.
Det som er mere interessant er hva med nummerseriene, skal de fortsette som før? Hvor man da fortsatt vil være avhengig av et oppslagsverk. Eller skal en form for personidentifikasjon tas i bruk så det holder med å vite hvem/hva man ønsker å få kontakt med?

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Norgeshistoriens st&os... · 0 replies · +1 points

Det er et voldsomt press mot nettsider, ikke bare bedrifters. På min private (la2yg.net) har det de siste 30 dager fra IP-adr 94.228.34.210 vært 13393 forsøk på å komme inn (nettleser, robot og "ukjent") tidligere har det til tider vært opptil 2000 forsøk hver time fra IP-adr som har opprinnelse i Chinanet. Er klar over at IP-adr kan være manipulert slik at den kan komme helt andre steder fra. I allefall er det helt unaturlig at andre land skulle ha interesse av mine sider på norsk med et forholdsvis smalt interessefelt. Statistikkfunksjonen som jeg har blir helt ubrukelig med denne trafikken.

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Flaggskip for små... · 2 replies · -5 points

Pris er en ting, men at Google er fjernet fordi man kan søke på ord som "menneskeverd" "frihet" osv er betenkelig. Det at telefonen ikke er (blir?) markedsført i Norge skyldes vel fredsprisen?

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik blir den st&oslas... · 2 replies · +3 points

Her har noen mistet tråden i årsak og virkning!
På dette feltet vil det bli tatt ut i alt xxx kg olje..
Et kg brent olje vil produsere like mye CO2 enten det brennes på platformen, i Norge eller et annet sted i verden uansett om det skjer i et kraftverk, mobil innretning på vann, land eller luften.
Sluttsummen på produsert CO2 når all denne oljen er brent opp vil altså være lik uansett hvilke symbolske besvergelser som er blitt utført underveis.

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Kontrollrutinene er ik... · 9 replies · +1 points

Dette har ingenting med teknikk å gjøre men kun avgifter til staten! Jeg fyllte bensin i går, der står det på pumpen at justervesenet skal godkjenne målingen hvert år. Mengden oppmålt bensin er vikig. Hvis jeg skulle bli tatt i en "fartsmåling" så kan jeg miste ære, bilsertifikat og masse penger på en tvilsom måling, som ikke har krav til regelmessing og dokumentert tilstandskontroll. Jeg som person er ikke vikig i denne saken.

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Treg saksbehandling av... · 4 replies · +7 points

Jeg bryr meg ikke det minste om hvorfra strømmen kommer, vind, vann eller Sverige. Det jeg bryr med om er at subsidieringen er blitt smuglet inn i strømprisen og skjult for meg! Alle de andre avgiftene står på fakturaen fra nettselskapet men denne sertifikatordningen er skjult i strømprisen fra strømforhandleren så jeg ikke skal se den og i fremtiden spørre hva disse pengene er gått til. Storparten av disse pengene vil gå med til administrasjon på lik linje med bomstasjoner og veier. Marked for disse grønne sertifikater? snakk om å leke butikk!

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Test: Kingston SSDNow V · 4 replies · +2 points

Tiden er kanskje moden for å bytte ut ZX81, 1 kB ram, kasettspiller og Zinclair basic interpreter med noe sprekere?

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Økt kreftrisiko... · 1 reply · +1 points

Det finnes en stor "database" av personer som har vært utsatt for radiostråling siden omkring 1920.
Hvem? Radiotelegrafister og radioamatører:http://la2yg.net/blogs/index.php/2009/06/30/elekt...

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Studiene med trangest ... · 2 replies · 0 points

Det er utrolig at et land hvor en i festtaler stadig vekk hører "det er så rikt dette landet" - så kommer ikke utdanningssøkende ungdom inn på videregående utdanning. Østeuropa er for noen et alternativ, det skulle heller vært slik at norge stillte med et overskudd av skoleplasser som kunne tilbys til land med dårligere forutsetning.
Det mangler noen tall i oversikt over ungdom uten skoleplass, hvor mange er det som får avslag andre og tredje året? Som tilslutt kanskje kommer inn med alderspoeng. En dårlig konstruksjon for koninuitet i utdanningen.