ජ_නා_ධි_ප_ති

ජ_නා_ධි_ප_ති

157p

724 comments posted · 15 followers · following 0

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - ඇමති එස්... · 0 replies · +59 points

මූ අප්සැට් එකේ ඉන්නේ මූට ලෙවකන්න චාන්ස් එකක් ලැබුනේ නැති නිසා.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - අඹුසැමි ... · 0 replies · +45 points

ඕවා මොනවද? ජනාධිපති කම ගත්තේ ආප්ප කාලා.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - ව්‍යාජ ... · 0 replies · +22 points

දැන් කියන හැම බොරුවක්ම ඔෆිෂල් විදිහට කියන්න පුළුවන්. xD

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - දුම්රිය... · 0 replies · +11 points

නින්ද හරි වැදගත් ජිවිතයට, අනික මේවා එහෙම මිස් කරලා පුලුවන්ද

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - Maya Film Preview Show · 0 replies · +40 points

චරිතෙට හරියන්නේ සුදර්මන් තමයි. මනිහා තමයි යකඩයා. xDxD

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - ආනන්දයේ ... · 0 replies · +76 points

ඔය වගේ ගොන් කතාවක් කියන්න නුවර එකෙක්ම වෙන්නම ඕන. xD

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - රෝහිත රා... · 0 replies · +17 points

සින්දු කියන්න, රොකට් යවන්න, රගර් ගහන්න එන්න පුතේ සිරි ලංකාවට.

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - දුම්රිය... · 2 replies · +72 points

කෝච්චි සද්දෙට වඩා උන්ගේ කෙඳිරිල්ල ඇහිලා කියන්නේ, හනුමන්තා දර පලනවා වගේ වැඩේ දීලා වෙන්න ඕන. o.0o.0xD

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - මාධ්‍ය ... · 0 replies · +6 points

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - හරි වෙලා... · 0 replies · +12 points

මංගාව තියෙනවා
වැරදි වෙලාවක වැදුන හරි පින්තූරයක්.
මූණ පේනවනේ නැත්තම් දානවා මගේ වෙඩින් ෆොටෝ එක.