නයි නළගනගේ නයා

නයි නළගනගේ නයා

166p

47 comments posted · 2 followers · following 0

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Dilshan to Appear in C... · 0 replies · +7 points

අර මාලින්ගයත් අද මාද්යවෙදියෙකුට බැන්නා අනේ මුන්ට ගිය කල

9 years ago @ Gossip9.com - ගොසිප්9 ... · 0 replies · +1 points

ගොසිපෝ අපි කොහොම හරි දන්නා ජිල්මාට් දාල එනවා , අපිව වලක්වන්න මොකාටවත් බෑ ,දිගටම යමු ජයවේවා !

9 years ago @ Gossip9.com - ගොසිප්9 ... · 0 replies · +2 points

ගොසිපෝ අපි හැමදාම ඔබ සමගයි නොසැලී ඉදිරියටම යමු , ගොසිප නිසා අපි කොච්චර නොදන්නා දේවල් ඉගෙන ගත්තද [ අධ්‍යාපන කරුණු පවා] , මේක නවත්වන්න කියල කවදාවත් හිතන්න එපා

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Anupama Jumps to Death... · 0 replies · +2 points

ටෙරින් ලොක්ක ගැන තමයි අපට සැක

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Gossip Lunu Dehi : Why... · 0 replies · +7 points

අපි නම් තේ බොන්නේ හකුරුත් එක්ක .ඒ නිසා හකුරු ඇමති කෙනෙකුත් පත්කලොත් හොඳයි.

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Gossip Lunu Dehi : Why... · 0 replies · +3 points

සීනිවල මිලේ හැටියට අපිට සීනි බොන්න බැහැ .ඒ නිසා හකුරු ඇමති කෙනෙකුත් පත් කලොත් හොඳයි .

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Gossip Lunu Dehi : Why... · 0 replies · +48 points

පිටරටවල එව්න් මේවට කොහොම හිනා වෙනවා ඇත්ද ? , චාටර්...................

9 years ago @ Gossip9.com - බුදුන් ව... · 0 replies · +5 points

මේ වගේ උගතුන් තමයි ඇමතිකම් දරන්නේ.

9 years ago @ Gossip9.com - පොදුරාජ... · 1 reply · +14 points

අරාබි රටවල අපා දුක් විඳින අපේ කාන්තාවන් උපයන විදේශ විනිමය වියදම් කරන විදිය තමා

9 years ago @ Gossip9.com - වැලි ලොර... · 0 replies · +7 points

මුන් ඔක්කොම ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ නෙවෙයි .හිර ගෙදර