හෝ හපුටුවා

හෝ හපුටුවා

119p

134 comments posted · 6 followers · following 0

7 years ago @ http://gossipbook.lk/ - මහේල තරඟ... · 0 replies · +10 points

නෙදකින්... කොන්ද පණ නැති පොලොස් කොට්ටෝරුවා... මේකා මැරුණාට පස්සේ වලටත් හෙන ගහනවා අම්මපා...

7 years ago @ http://gossipbook.lk/ - එබොල්ල අ... · 0 replies · +17 points

සොබාදහම විසින්ම ජනගහනය පාලනය කිරීම... හැබැයි සොබාදහම විසඳුමකුත් එක්ක තමයි ඕවා එවන්නේ... හැබැයි දැන් මානව වර්ගයා ඒ විසඳුම සොයාගන්න තරම් සංවේදී මදි...

7 years ago @ http://gossipbook.lk/ - දවල් බත්... · 0 replies · +20 points

මෙයාද බොලං අර ගල තියෙද්දි වරාය ඇරපු එකා... මූට ගල් බෝර දාලා අරින්න එපැයි...

7 years ago @ http://gossipbook.lk/ - ලිංගයේ ක... · 0 replies · +6 points

අඩෝ පට්ට :D

7 years ago @ http://gossipbook.lk/ - ඉරාජ්ගේ ... · 0 replies · +20 points

අපරාදේ... කනට එකක් ගහලා එලවන්න තිබ්බේ...

7 years ago @ http://gossipbook.lk/ - Carlton 7\'s Blue Carp... · 0 replies · +7 points

අපි කාපු පාන් බාගෙයි පරිප්පු හොද්දෙයි බද්දෙන් මුං මේවද කරන්නේ... අයියෝ අපේ සල්ලී...

7 years ago @ http://gossipbook.lk/ - නදීෂා අම... · 0 replies · +12 points

අම්බලන්ගොඩින් කිරි ගල් මතුවේ... :D

8 years ago @ http://33000.lk/ - අගමැති න... · 22 replies · +123 points

මුගේ රෙදි ගලවලා තමයි බල්ලන්ට අන්දවන්න ඕනේ....

8 years ago @ http://33000.lk/ - තඹුත්තේ... · 0 replies · +11 points

අනේ මන්දා ගොයියෝ... අපේ පැත්තේ බලු බෙටිත් ඔය වගේ...

8 years ago @ http://33000.lk/ - උපේක්ෂා ... · 3 replies · +16 points

ශුවර් එකටම ජැක් කාරයෙක්...