Håkon Duus

Håkon Duus

36p

6 comments posted · 1 followers · following 0

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Regjeringen krever ikk... · 0 replies · +4 points

Da lærte jeg noe nytt i dag og, takk for informasjonen.

Må si jeg fremdeles er positivt instilt til elektrifisering av sokkelen, men inntil jeg får knust tallene på hvor mye ekstra energi som kreves for pumper vs overføringstap og større virkningsgrad på større kraftverk får jeg avstå fra å være for påståelig.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Regjeringen krever ikk... · 2 replies · 0 points

Ja, oljen og gassen blir eksportert, solgt og brent andre steder. Og den kan forbrennes mer effektivt andre steder i større anlegg enn det man får til på en platform. Etter min mening er det smartere bruk av resurser.

De elektriske motorene som transporterer oljen/gassen i rør må vel uansett være til stede, om kraften kommer fra land eller sokkelen, så dette vil ikke være noe net ekstra uansett løsning.

4% tap i en DC-kabel er ganske bra, sammenliknet med at vi mister omlag 8% av kraften i nettet på fastlandet grunnet tap. http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/dok/regpubl/...

Å bruke AC-kabel på lengre avstander er jeg enig i er dumt, da de induktive tapene blir enorme, men DC er mer enn bra nok til slike formål, og brukes også på lengre strekninger on-shore, som i Brasil: http://en.wikipedia.org/wiki/HVDC_Itaipu

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Regjeringen krever ikk... · 5 replies · -7 points

Da Norge allerede har et solid kraftoverskudd, og produserer nær 100% av elektrisiteten med vannkraft, som er en fornybar ressurs, ville elektrifisering av disse feltene bidratt til en drastisk reduksjon i CO2 utslipp.

Det ville uansett også vært mer miljøvennelig med et sentralt gasskraftverk til å forsyne platformene, enn at de skal ha små installasjoner på hver. Disse små installasjonene vil ha lavere virkningsgrad og være mindre effektive enn dem man kan få på land, samt at man mister mye av gevinsten man kunne fått i form av fjernvarme på fastlandet.

Kabeloverføring med DC har ikke så store tap, og brukes idag i stor skala til å frakte store mengder energi mellom eks Norge og Nederland.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Halden-reaktoren trues... · 0 replies · +3 points

At Norge er stappfult av korrupsjon er i alle fall en overdrivelse. Vi er rangert som land nummer 5 i verden med minst korrupsjon. http://www.infoplease.com/world/statistics/least-... og http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ er kilder på dette.

Jeff Jonathanson vil legge ned forskningsreaktoren i Halden, da blir det mindre forskning på kjernekraft, og i alle fall ikke thorium-reaktorer med det første. Du burde med andre ord være uenig i hans argumentasjon om du ønsker et norskt thorium-eventyr.

Arne Knudsen har glimrende forklart hvorfor reaktoren bør beholdes, og føler ikke jeg trenger å gjengi grunnlaget her. Norge er verdensledende på dette området, og får forespørsler fra hele verden om å kjøre tester. Jeg mener det er dumt å legge ned god forskning, spesielt i verdensklassen.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Halden-reaktoren trues... · 2 replies · +6 points

Unødvendig og usakelig kommentar.

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - AMS skal redusere forb... · 0 replies · +5 points

Du kan bruke så mye bensin du vil og, la bilen stå på tomgang hele tiden, men det har jo lite nytteverdi for seg.

Med AMS får man bedre kontroll over strømforbruket sitt, og kan redusere dette uten at det går utover daglig komfort, som f.eks lavere innetemperatur. Det blir litt på samme måte som man kan spare bensin med å være en bevisst bilsjåfør.

Politikerne bestemmer ikke at du skal spare, men de invisterer i at det blir lettere for deg å gjøre det. Jeg synes det er merkelig at du er så negativ til et tiltak som kommer forbrukeren til gode, og som hjelper dem med å spare penger.