ගාල්තැන්නේ ගාමිණී

ගාල්තැන්නේ ගාමිණී

134p

180 comments posted · 3 followers · following 0

354 weeks ago @ http://blackbox.lk/ - ගුරුවරය... · 0 replies · +3 points

අනර්ඝ නිර්මාණ!

368 weeks ago @ Nethfm - Neth FM - මිනී... · 0 replies · +13 points

නෙත් එක මෙහෙම තමයි.අපි වගේ වැදගත් උදවියට අපහාස කරන එක තමයි මුන් තරන්නේ...මේ වෙද නෝනාගෙන් මම බෙහෙත් අරන් නෑ..ඒත් එයා හොදයි කියලා මට හිතෙනවා.ඒ නිසා අපි නෙත් එකට හොදටම බනිමු මල්ලිලා.....මුන්ට පුලුවන්ද මනුස්සයෙකුට වේලක් කන්න දෙන්න..මම 2000 මැරුවා 2007

379 weeks ago @ http://gossipbook.lk/ - ලංකාවේ ප... · 0 replies · +9 points

මට චැලෙන්ජ් කරොත් මම නම් කරන්නේ සෝමා අක්කයි නදීකයි දෙන්නා...ඒවා ස්වර්ණවාහිනි නිවුස් වලින් පෙන්නනත් පුලුවන් නේ...

379 weeks ago @ http://gossipbook.lk/ - වාරියපො... · 1 reply · +3 points

මම මේ කෙල්ලව දන්නවා...පට්ට සීන් එක!

381 weeks ago @ Nethfm - Neth Offair · 1 reply · +6 points

මටත් ආසයි හුරතල් වෙන්න

381 weeks ago @ Nethfm - Neth FM - ගාල්... · 0 replies · +6 points

!@$$%^&*()_ඥ+ !@$$%^&*() !@$$%^&*()_ මට කේන්තියි යකෝ.....ඇයි මටම හෙහෙම වෙන්නේ?

381 weeks ago @ Gossip-LankaNews - Gossip chat with Rosha... · 0 replies · +7 points

කට කරුණාවයි කොල්ලෝ!

381 weeks ago @ http://gossipbook.lk/ - ඇමති රෝහ... · 1 reply · +13 points

සුරාවෙහි අගයත්
එහි ඇති මනා රසයත්
බොන සුදනෝ මිසක්
නොබොන අනුවන දනෝ නොදනිත්!

381 weeks ago @ http://gossipbook.lk/ - ධනුකගේ අ... · 0 replies · +5 points

රාමනායක මහත්තයාට ඕවට උත්තර දෙන්න වෙලාවක් තියනවද බූරුවෝ...ඔන්න මම දැම්මා උත්තරේ https://www.youtube.com/watch?v=YmjhOsru7tk

381 weeks ago @ http://gossipbook.lk/ - මේ රජය බ... · 0 replies · -2 points

මම එක සැරයක් ලක්ෂ 5 දීලා රත්තරන් වාහිනියේ මගේ ගුණ ගායනා වැඩසටහනට මම ගැන හොද කියවා ගත්තෙත් මේ මහානායකලාට කියලා තමයි! සල්ලි දෙනවා නම් (වැරදුනා.. පිරිකර) කොයි නායකත් එකයි!