එක පුලියේ...

එක පුලියේ...

166p

85 comments posted · 3 followers · following 0

6 years ago @ http://www.gossiplanka... - ශ්‍රී ල... · 3 replies · +116 points

රවියගේ යාළුවෙක්ද දන්නෑ...

6 years ago @ http://www.gossiplanka... - නායක හිම... · 2 replies · +74 points

වරධාන වරප්‍රසාදා වේරමනී සික්කාපදන් සමාධියාමි......හාද සාදු ?

6 years ago @ http://www.gossiplanka... - ආනන්ද නා... · 0 replies · -19 points

අඩා මධ්‍යස්ත මතධාරී, දන්න රෙද්දක් කියවපන් බන් !

6 years ago @ http://www.gossiplanka... - ශලීල මුණ... · 0 replies · +114 points

කළ වැද්දොයි, බෙල හීනයෝ ටිකයි සෙට් වෙලා අමුතු ගේමක්නෙ දීලා තියෙන්නේ.... දැන් මුන් ටිකට ගලේ රීපු බළළට වෙච්ච දේ වෙලා තියෙන්නේ, යහපාලනේ උන්ටම බූමරංගයක් වෙලා xD:D:D

6 years ago @ http://www.gossiplanka... - කොළඹ නගර... · 3 replies · +140 points

රෝසි ඇන්ටිනම් ඉතින් කමක්නෑ අපේ හාමුදුරුවනේ...

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - fl!Id,a is,ajd iqj&ugr... · 0 replies · -2 points

Kawada bn me kella ? Nangida?

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - Sri Lanka Out of The T... · 0 replies · +38 points

උන්නා හැටියට මලා මදැයි කිව්වලු ! ලැජ්ජයි අෆ්ෆා....

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - fndÿ n, fiakdj\" ... · 6 replies · +58 points

දැන් ඉතින් කලු සුද්දො සහ උන්ගෙන් පැවෙතෙන උන් (අවජාතක ) කලබල වෙලා, අපිට බැනපල්ලා...පතුරු ඇරපල්ලා

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - weu;s pïmslf.a ms... · 0 replies · -11 points

නෝ කමෙන්ට්ස්

7 years ago @ http://www.gossiplanka... - Upeksha Swarnamali&rsq... · 2 replies · +35 points

dekkama loba kame be bn......papuwa hos gaala yanawa :(