චූටිබබා

චූටිබබා

124p

44 comments posted · 14 followers · following 1

444 weeks ago @ Gossip9.com - කිඹුල් උ... · 2 replies · -3 points

Im sorry, but every one should stop hating kenny! if u want to some one to hate, hate the other fucker ඩෙකර් who suggests to make a dog as bait!!!!
are u fucking serious??? im 100% u r a ඌරු තම්බි fucker who hates innocent dogs just because they say u to hate them in ur religion!!!!
why dont u attach the the hook to ur ass and jump into the river and look for crocodiles, i think it would be a better way to get rid of both dangerous crocodiles and pathetic ඌරු තම්බීස් like ur self!!!

444 weeks ago @ Gossip9.com - ඇල්බට් අ... · 0 replies · +2 points

සංකල්පනාගේ අම්මා... :)

444 weeks ago @ Gossip9.com - ඇල්බට් අ... · 2 replies · +24 points

ස්ටොෆාන් හෝකිං නෙවේ හු_තෝ!!! ස්ටීවන් හෝකින්ස්

445 weeks ago @ Gossip9.com - දමිතා අඩ... · 0 replies · +59 points

බුදු අම්මිමෝ එපා, මේකිගෙ තඩි කලු හු## බලලා අපිට හු####ලුත් එපා වෙයි!

445 weeks ago @ Gossip9.com - සුදු වෑන... · 1 reply · +22 points

ඔබන්න ඔයගේ සුදු කුක්කු දෙකම මගෙ කටේ පැටියෝ!

445 weeks ago @ Gossip9.com - ජනපතිට අ... · 10 replies · +148 points

අහවල් එකකට​ද මේක report කරන්නේ! අපිත් ගිහින් ගහමු මේකට​!!! :)

446 weeks ago @ Gossip9.com - ලහිරුගේ ... · 4 replies · 0 points

මට හොඳටම sure මේකා කොහෙවත් යන ඌරු තඹියෙක්! බොරුවට සින්හල නමක් දාගෙන අපිට කෙලවන්න එනවා වේසිගෙ පුතා!!! නැත්තම් මොන පොන්නයද "රංග ජයවර්ධන" කියල මුලු නමක්ම දාන්නෙ!!!
මුන්ටනේ ගෑනුන්ට ගල් ගහල මරන පුරුද්ද තියෙන්නෙ! පහර හැත්ත!!!

446 weeks ago @ Gossip9.com - නෝලිමිට... · 0 replies · 0 points

හා... හා... පොන්න තම්ඹි...
http://4.bp.blogspot.com/_CwgvQavh0_g/S-ANUa5gzMI...

446 weeks ago @ Gossip9.com - වාහන ගොඩ... · 0 replies · +5 points

හී.. හී.. මැදමුලන වලව්ව පුරාම ගූ ගලා අවනම් හරි!!!

446 weeks ago @ Gossip9.com - බුද්ධ ශා... · 0 replies · +9 points

හාමුදුරුවරුනේ පරිස්සම් වෙන්න​!!! මූ සුවුරු අරින අය අල්ලලා ගස් බඳී!!!