Per Anders Øvretveit

Per Anders Øvretveit

37p

17 comments posted · 56 followers · following 0

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Ny metode knekker laks... · 0 replies · +1 points

Om noen tiår har de en medisin mot alt. Å drepe alle individer tilhørende en spesifikk art vil være enkelt.

F. eks. at medisinen knytter seg til en spesifikk aminosyrekjede i cellen og starter celledød slik medisinen i artikkelen under gjør.

Om ti år kommer de første medisinene og da vil man skjønne potensialet som ligger i dette. http://www.popsci.com/science/article/2011-08/new...

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Skeptisk til overlysfart · 1 reply · +3 points

Til EJS, du skriver:
"I et roterende system oppstår sentrifugalvirkningen selv om det ikke finnes noe annet enn selve 'det tomme rommet' å sammenligne rotasjonen med" og du skriver: "Jeg mener at vesken sentrifugalvirkniongen eller gravitasjonen kan kvantifiseres,"

Dette er elementert feil og enkel fysikk. Objektet har en retning og den "kraften" du opplever når du f.eks. er i en karusell er den kraften som fører til at du endrer fartsretning. Husker jeg rett lærer man dette i 10. klasse.

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Høyhast... · 0 replies · +1 points

Per i dag finnes bare to leirer i denne diskusjonen:
A, de som sier nei.
B, de som mener eneste løsning på forbedret kollektivtrafikk er noe som går på skinner og helst noe som tar minimum 250 pasasjerer og som går i minst 250 km i timen.

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Høyhast... · 2 replies · +5 points

Jeg elsker tanken på høyhastighetsbane!

Og 1,5 millioner reisende per år er jo et vannvittig stort tall så da må det jo gå rundt uansett kostnad eller hva?

La oss si at det koster 100 000 millioner å bygge banen og at det er null i driftskostnader. La oss si at vi må betale ned 10% per år.

10 000 millioner delt på 1,5 millioner reisende per år blir 6 600 kroner per reise.

For private med normale vilkår er det altså helt uaktuelt å bygge banen.

La oss si at staten gir et rentefritt lån som skal betales tilbake over 50 år. Altså bare 2 prosent per år og fremdeles med null driftsutgifter. Da blir prisen 1300 kroner per reise. Fremdeles utopi.

Kollektivtrafikk mellom Oslo og Bergen må baseres på en teknologi som gir en utbyggingspris på maks 10 eller 20 milliarder kroner.

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Svevetog er ba... · 1 reply · +2 points

Har du nokon dokumentasjon på kostnadane med Lærdalstunnelen?

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Kan grille pirater · 0 replies · +3 points

Det går ikke an å forsvare seg mot pirater når rederiene er villige til å gi dem penger. Da kan de true med hva som helst og for det aktuelle rederiet vil det lønne seg å gi fra seg penger der og da. På samme måte som det vil lønne seg for enhver forelder å gi fra seg penger for å få ungene hjem.

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vil ha høyt utd... · 0 replies · +2 points

Hva er distriktet/landet?

Er det en plass der de fleste av vennene dine bor i nærheten?
Er det en plass der du vet hvem de fleste du møter på butikken er?
Er det en plass med fin natur?
Er det en plass med mulighet til å få en billig tomt?

Hadde vært fint med en klar definisjon av hva distriktet er.

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Cern ville investere m... · 0 replies · +3 points

Kanskje brevet fra CERN inneholdt en grammatikkfeil. Og så var den personen som las brevet mer opptatt av grammatikk enn å få ting til å skje.

Forskjellen på en ingeniør og en ikke-ingeniør er nettopp det: Å ikke være mer nøyaktig enn nødvendig. Unødvendig nøyaktighet koster tid og penger. Foreslår at man klager på innlegg når man ikke forstår hva de skriver.

Det er ingenting i veien med en barneskolestil så lenge poenget blir forklart på en forståelig måte. Tvert imot.

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vannet i elvene blir v... · 0 replies · 0 points

To elver er blitt varmere=Bevis for at verden blir varmere. Diskutabelt.
Forrige vinter var kald = Bevis for at verden er blitt kaldere. Diskutabelt.

To elver er blitt varmere = Bevis for klimaendringer. Upresist, dette er en klimaendring ikke bevis for klimaendring.

14 years ago @ Teknisk Ukeblad - Tre av fire sier ja ti... · 1 reply · +2 points

Anlotron 1000, QFE Generator

Jeg var inne på siden og det ser ut til at man lager energi fra et lukket system men at det ikke kommer noe energi inn i systemet. Det forsvinner heller ikke noe energi fra systemet.

Dersom dette er korrekt er det altså en såkalt evighetsmaskin. For de aller fleste ingeniører er en evighetsmaskin noe som ikke kan lages.

At det ikke finnes en eneste investor som er interessert i å tjene seg styrtrik dersom en slik maskin eksisterte er selvsagt tull.