සූරියප්පෙරුම

සූරියප්පෙරුම

174p

20 comments posted · 0 followers · following 1

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - OL 2012 : Paper Leak I... · 1 reply · +22 points

අපේ දරුවෝ කොච්චර වාසනාවන්තද හසන්ත O/L ප්‍රශ්න පත්‍රයට කලින්ම පිළිතුරු ලිවීමට තරම්, ආශ්චර්යක් හසන්ත මේක

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - CID To Investigate O/L... · 1 reply · 0 points

ow yako meka thama ආසියාවේ ආශ්චර්යය ,, ඇයි කිචි ද???

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Cobra Girl\'s Monkey · 0 replies · +13 points

මගේ නයා නම් ඔයිට වැඩිය මරු නංගියේ ......

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Chathurika Just Only M... · 4 replies · +383 points

උබට එපා නම් මට සෙට් කරලා දියන්කෝ චතුරිකව ....නැද්ද බන් හසන්ත

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Ayomi Shanika Separated · 5 replies · +331 points

මාව නලියනවා හසන්ත... මගේ තරුණ ජවය ගොජ ගොජ ගල ගලනවා හසන්ත මේවා දැක්කම ...

9 years ago @ http://www.insidelanka... - m‍%Ndlrka ñ... · 0 replies · +13 points

මලේ නැත්නම් එන්ඩ කියපන්කො .... හැංගිලා ඉන්නේ

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Ranil\'s UNP Leadershi... · 0 replies · +42 points

අපේ රනිල් මහත්තයට මට උම්මා එකක් දෙන්ඩ හිතෙනවා හසන්ත.....

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Maleeka Sirisenage\'s ... · 0 replies · +3 points

හෙට්ටිආරච්චි අනේ උබට ආතල් නැනේ ඉතින් මේවට

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Maleeka Sirisenage\'s ... · 0 replies · +5 points

උබත් මාවම ආශ්‍රය කරලා දැන් හොදට හැදිලා නේ.. හසන්ත....

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Maleeka Sirisenage\'s ... · 7 replies · +481 points

මම පමා වුනා හසන්ත ,මේ කෙල්ල කැමති හොදට පළපුරුදු තියෙන නාඹර කොල්ල්ලන්ට නේ , එකනේ මේ සනත් ළමය එක්ක ගිහින් තියෙන්නේ ,
මම ටිකක් ඉස්සර වුන නම් මටත් මොනාහරි කර ගන්ඩ තිබුනා...
මගේ තාරුණ්‍ය දෝරේ ගලනවා හසන්ත .....