SivertSaterbo

SivertSaterbo

62p

322 comments posted · 1 followers · following 0

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Klimaforsker fikk hemm... · 0 replies · +1 points

Konsensus er en teori og har ingenting med forskning å gjøre. Det er faktisk bare innen klimahysteriet at jeg ser konsensus er synonymt med det å ha rett som et resultat av forskning. Det er med respekt å melde politisk vrøvl. __Jeg var i min beste nysgjerrige alder på 60 tallet og slukte det meste av miljø og naturforskning. Leste et utall artikler om at det var konsensus at istiden var rett rundt hjørne. Dette var eldre forskere som var unge og nysgjerrige på 20 og 30-tallet da vintrene nesten forsvant på store deler av nordkalotten. Så da det klimaet plutselig snudde og det ble kaldere og kaldere gjennom 40, 50 og 60-tallet var de ikke lenger i tvil. En istid var det neste. __Men så vokste neste generasjon naturforskere opp som ikke hadde opplevd den varme perioden mellom verdenskrigene, men bare at det ble varmere utover på 70 og 80-tallet, og igjen byttet man fokus fra istid til at kloden ville koke.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her skal 1000 kilomete... · 0 replies · +1 points

Selv om det er mulig å bygge en slik vei, må det i tillegg bygges en omfattende infrastruktur til mange milliarder med trafoer og div for kanskje hver km vei for å tappe og omforme energien til det franske strømnettet. Også Frankrike har en natur med ras og oversvømmelser for her er det snakk om veilengde lenger enn fra Middelhavet til Nordsjøen. På toppen kommer det fenomenet at solpanelene mister effekt raskt og at cellene heller ikke produserer strøm dersom veien brukes til det veier en ment for, nemlig biler som skygger for solen.

Altså det er enkelt å si at en slik vei ALDRI vil bi bygd..

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her skal 1000 kilomete... · 1 reply · -5 points

Jeg startet mitt første selskap under eksamen på skolen, Dvs jeg har ALDRI vært ansatt hos andre, men har selv hatt mange ansatte.

Realister med lang livserfaring på mange fronter ser virkelighetens verden noe annerledes enn frekke grønnskollinger.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Kan fornybar diesel bl... · 2 replies · +3 points

Fornybar diesel forurenser vel totalt mellom 3 og 5 ganger mer enn fossil diesel.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her skal 1000 kilomete... · 0 replies · -7 points

Og du Petter Smart lot deg irritere :-)

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her skal 1000 kilomete... · 10 replies · -8 points

Dette kommer ALDRI til å bli realisert. Så enkelt, så jævlig.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vulkaner er ikke CO2-v... · 0 replies · 0 points

Det siste tiårets undersøkelser av havbunnen rundt om på kloden, tyder på at havbunnen bobler av millioner av små og store konstant aktive vulkaner. På land har Kamtsjakta alene 19 konstant aktive STORE vulkaner der CO2 i tillegg lekker ut over enorme områder, noe mange skjeletter av død dyr viser. På kontinentalsoklene over hele verden lekker det ut gass og olje over alt og er en del av næringskjeden for de store fiskeresursene. Kontinentaldriften drar hele tide olje og gassforekomster inn under de store fjellkjedene som forbrenner reservene og spyr det hele ut i atmosfæren gjennom vulkaner. Seriøse og nøytrale beregninger viser at andelen CO2-isotoper i atmosfæren som kommer fra naturlige fossile kilder med stor sannsynlighet utgjør over 80 %. Da er de menneskeskapte CO2 utsslippene nede på godt under en % av de totale mengdene.
http://carbon-budget.geologist-1011.net/

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Oljeprisen er rundt 30... · 1 reply · 0 points

Da Ekkofiskfeltet ble satt i produksjon i 1971 var prisen på et fat olje 1,2 dollar, og det ble sagt at produksjonen var meget lønnsom. Ja så lønnsom at de etter de noen år hadde bygde en hel by av plattformer koblet sammen med hverandre. Det burde tyde på at en oljepris på godt under 20 dollar gjør det lønnsom å bygge ut nye olje og gassfelt på norsk sokkel.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Åpnet Skandinavi... · 8 replies · +3 points

Tyskland faser ikke ut fossile energikilder. De fyrer kullkraftverkene mer enn noen gang, til og med med brunkull. Vattenfall eier 19 kullkraftverk i Tyskland og han fått lov til å tvangsflytte en hel by for å hente opp brunkullet. I tillegg kommer det enorme mengder billig kull fra USA. Resten av strømbehovet kjøper de fra nabolandene som atomkraft pluss at Norge holder på å bygge flere kabler over Nordjøen for betjene strømmangelen som vil komme i Tyskland dersom de ikke fyrer opp atomkraften igjen..

Dette er stoff norske medier unnlater å formidle til den norske folk med vitende vilje. Etter å ha brukt snart 1000 milliarder Euro på fornybar energi har tyskerne bare en dekningsgrad på bare 2,7 % dersom man regner det om til 24/7 ...