Ole_T_Holmedal

Ole_T_Holmedal

59p

43 comments posted · 6 followers · following 0

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her finner de rå... · 1 reply · +1 points

Eg trur du bør rekne ein gang til :)

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik skal elbilbatteri... · 8 replies · +11 points

Berre halvparten, altså ei femdobling, hadde gjort el bil til nr 1 bil hos dei fleste. Eg antar at det treng ikkje være snakk om så veldig dyre batterier heller då. Eg har vanskelig for å sjå at hydrogen og brenselceller skal slå an, ser for meg at energitapet kan verta større enn gleda. Heller då ser eg for meg 1 mill elbiler i norge, linket sammen i eit felles nettverk, for å best mulig regulere energileveransene. det er mulig å bufre mykje elektrisitet i ein slik bilpark.

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik skal elbilbatteri... · 4 replies · 0 points

Betyr det ei teoretisk tidobling av dagens kapasitet ?

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Søppelm... · 0 replies · +2 points

Heilt berettiga kritikk. Eg anbefaler dykk å sjå til SIM, som har vært eit samsurium. tds oppretta sim eit transportselskap som "vann" alle anbud, men aldri tente pengar. Ansatte i sim næring er medeigarar i sim tankrenovasjon, begge desse selskapa leverer tenester inn mot næringslivet. Det er mykje å stille spørsmål ved om situasjonen er liknande i andre regionenr.

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - De store tar mobilkaka · 1 reply · -1 points

Ut frå det ein les kan ein lett tru at Nokia nesten ikkje sel telefonar i det heile, det kan være verdt å minne om at dei solgte omlag dobbelt så mange einingar som apple i q4.

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Tror byggeprisen kan h... · 0 replies · +4 points

Byggenæringen er på mange måter ei merkeleg næring. Det er ingen tvil om at bygg er kraftig overpriset. Slik eg ser det er det fleire kostnadsdrivande faktorar. 1. Mangel på byggeklare areal \ sein saksgang på regulering. 2. Vannvittig prising på tomteareal ( Skuldast i hovudsak pkt. 1 ) 3. Manglande vilje til serieproduksjon 4. På offentlige bygg er arkitektkostnadar sterkt utgiftsdrivande. ( dei fakturerar ca 10 prosent uansett, dårlig incitament til å bygge smart då...) 5. Ingen ynskjer at boligar skal verta billigare, den veksten me har vent oss til er komfortabel for alle.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Stort EU-prosjekt til ... · 0 replies · +2 points

Det kan no gjerast ganske mykje enda. Betre robotar tds, som i større grad kan sortere ut det som heller egnar seg til matrialgjennvinning vil bety mykje.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Ble størst i ve... · 1 reply · 0 points

Eg lar meg stadig vekk forundre av kor flinke og kva gjennomføringsevne Kina har. Interessant at 50 øre i innmatingstariff er nok til at vindkraft går rundt i Kina. Er det egentlig nokon serlig grunn til at det skal være vesentlig dyrare i Norge? Eg har alltid trudd at møllekostnaden of innstallasjonen er dei høge kostnadane, medan drift betyr ganske lite, omlag som vasskraft.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - – De rødg... · 1 reply · +2 points

Eg er litt enig i det du seier, men ikkje heilt. Ofte, innanfor dei fleste fagmiljø, finn me mykje uenighet. Kva fagmiljø skal ein då lytte til? Det er som oftast mogleg å finne fagleg støtte for dei fleste syn :)

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - – De rødg... · 2 replies · +7 points

Eg trur du må ta det reknestykket ein gang til, prisen vert vel heller omlag 21 - 22 øre pr kw/h. Utan at det egentlig ødelegger poenget ditt. Tenk på kva ein kunne skapt med 20 milliarder investert i norsk industri?
For norske forbrukere er det vel ganske tvilsomt om meir kablar vil væra positivt. I teorien skal norge kunne selge dyrt og kjøpe billig straum, i praksis har det vist seg at ein sel billig og kjøper dyrt. Det einaste meir kabler vil bidra med er høgare straumprisar, for alle. Når det gjeld forsyningssikkerheten, som vert mykje nytta som argument, er det berre bløff. Nordmenn sløser enormt med straumen, både offentlig og privat. Vert det tørrår og kaldt vil høge prisar, eventuelt også rasjonering væra meir enn nok.