Nils

Nils

105p

2,689 comments posted · 3 followers · following 0

4 months ago @ Våre Veger - Bjelland AS innstilt t... · 0 replies · 0 points

Nja, teorien er grei nok den - slippe ha de enorme mengdene med store biler stå i kø, mens resten av bilistene skal lide seg til å velge å kjøre buss i stedet, som all annen bussvei/kollektivfelt.

4 months ago @ Våre Veger - Bjelland AS innstilt t... · 2 replies · +1 points

Nå har vel tungbilfeltet blitt fjernet da det ikke finnes noe lovverk rundt dette.

9 months ago @ Våre Veger - Nytt oppdrag i Hardang... · 0 replies · +1 points

Var vel det de hadde råd til? Bedre enn ingenting. Lysreguleringen får de ikke fiksa uten mye mer penger.

1 year ago @ Våre Veger - Fylket har godkjent Fo... · 0 replies · +1 points

Begge trenger utbedring, men synes det er verre å kjøre der tunnelen ovenfor kommer, enn mellom Folgefonn og Jondalstunnelen.

1 year ago @ Våre Veger - Bygg nye spor · 0 replies · +1 points

Ja takk, begge deler. Tar heller tog fra sentrum til sentrum enn å stresse med flyplassen, om det så tar en time ekstra, bare for å slippe venting og på- og avstigning. På toget får man jobbe uavbrutt i fred!

1 year ago @ Våre Veger - Nye Veier prioriterer ... · 0 replies · +1 points

Leser det som det er strekningen forbi Flekkefjord som ikke er moden. Bue - Ålgård er mer eller mindre fastsatt uansett - spørsmålet er vel mer om den skal ligge på den ene eller andre siden av allerede eksisterende E39.

2 years ago @ Våre Veger - Fremdeles tekniske pro... · 0 replies · 0 points

Neppe ingen, nettopp på grunn av force majeure

2 years ago @ Våre Veger - Fremdeles tekniske pro... · 2 replies · -2 points

Olga på 92 trenger ikke 4-fellts veier med 110 km/t fartsgrense til det du nevner. Ja, vi så jo også hvor fint det var da alle veiene var finansiert over skatteseddelen for 30-40 år siden. Jeg betaler heller 2000 i måneden i bom, hvor pengene går der jeg kjører, slik jeg gjør nå, enn å betale 2000 (eller mer) ekstra i skatt, og få 80% av beløpet brukt på Østlandet, hvor jeg kjører kanskje 3-4 ganger i året, og sjelden på de veiene hvor skattepengene vil bli brukt.

Klar, jeg skulle også sett at jeg slapp å betale bompenger, samt hadde bedre veier, og ikke betalte mer skatt, men det er umulig å få til slik det er nå. Da synes jeg heller at det er helt fair at staten leverer grunnstamveinettet - det er allerede laget, og blir delvis vedlikeholdt. Og så betaler vi brukere for å oppgradere dette, etter evne (les antall brukere).

Og ja, jeg skal innrømme jeg har mistillit til mine medvelgere. De fleste er en gjeng egoister, som bare tenker på seg selv, og ikke på storsamfunnet, har ikke fått noe inntrykk av noe som helst annet. Mistenker at f.eks. direkte-demokrati hadde vært ødeleggende for landet vi bor i.

2 years ago @ Våre Veger - Fremdeles tekniske pro... · 1 reply · +1 points

Du svarer på noe helt annet enn det jeg kommenterte på. Det fantes et alternativ allerede, det var bare oss brukere som ønsker et bedre alternativ enn det som allerede var der. Da er det bare rett og rimelig at vi brukere betaler for det.

2 years ago @ Våre Veger - Fremdeles tekniske pro... · 10 replies · -2 points

Hvorfor skal Olga på 92 som bare tar bussen til sentrum og hjem igjen i Trondheim, være med å betale for noe som vi som bruker det, velger selv å bruke, og som ikke er livsnødvendig, men bare det at vi vil kjappere over fjorden fra/til Stavanger?