MaxComment

MaxComment

0p

5 comments posted · 1 followers · following 0

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - Søppeleksport t... · 0 replies · +1 points

Dette illustrerer vel bare at det trengs en terminologisk opprydding i hva man legger i ordet fjernvarme?

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - tu.no - EBL skifter na... · 0 replies · +1 points

"Bakgrunnen for navneskiftet er å gjenspeile det taktskiftet norsk energibransje går gjennom". Ja, da har vel noen gått i utakt da? Eller er det nå den begynner?
Ain-svai-drai (lydskrift)

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - - Elbiler er ikke gr&o... · 1 reply · +1 points

En lang kompleks smørje av en diskusjon. Foreslår at TU skriver en skikkelig artikkel som viser hva den reelle miljø"gevinsten" er alle forhold tatt hensyn til. Det norske energiforsyningssystem henger sammen med omverdenen. Produksjon av strøm produserer mye CO2 bla pgs mye kullkraft på kontinentet. Hvis alle biler går på strøm, hvor mye ekstra CO2-utslipp medfører det og hvor stor utbygging av forurensende kraft må til? osv, osv. At elbilene er utslippsfrie er en bløff når totalregnskapet vises. Visste dere også at uansett hvor miljøvennlige bilene blir så skal den norske staten ha minst like mye penger fra bilavgifter som i dag? Veldig motiverende ;-)

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - 63 veiprosjekter er me... · 0 replies · +1 points

Eksemplet som Per Sandberg nevner fra Narvik, hvor hele utbyggingen forutsetter 100 % bompengefinansiering er en utrolig gjennomsiktig bløff. Politikerne (de rødgrønne) smykker seg med økte bevilgninger ved å si noe sånt som: "Vi vil ikke motsette oss at det blir bygget vei for et spesifisert antall millioner/milliarder". Deretter tar de beløpene/"satsingen" med i Nasjonal Transportplan og som valgflesk for å vise at de satser ekstra mye på samferdsel. Makan til frekkhet og manglende troverdighet. Spørsmålet mitt blir om velgerne anses for å være så lite smarte at de går på bløffen. Eller håper en på at forklaringen til opposisjonen, i dette tilfellet Per Sandberg, ikke skal bli synlig før det er for sent (og de rødgrønne gjenvalgt)?

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - NHO vil ha rushtidsavgift · 0 replies · +1 points

Bilistene og Motorsykkelistene betaler allerede ca 35 miliarder NOK mer enn det som kommer tilbake hovedsaklig i form av vedlikehold av et allerede underdimensjonert og undervedlikeholdt veinett.

Ved å innskrenke fremkommeligheten ytterligere ut over det Venstre og den borgerlige regjering greide, med sin katastrofalt elendige smaferdselspolitikk, vil alle reserver (senere fluktmuligheter) ved fortsatt manglende videreutvikling av infrastrukturen, være brukt opp. La oss forbedre fremkommeligheten og øke veistandarden. Det berger liv, helse og økonomi i tillegg til å være god distriktspolitikk og miljøpolitikk(mindre tid i kø). Mindre tid i trafikken vil heve livskvaliteten til svært mange. Jeg forstår godt at Bergesen vil kaste regningen over på Ola Hvermansen slik at de feite kattene kan bli feitere. Eller hadde industrien tenkt å bidra med finansieringen?